5 bijzonderheden van de komende klimaattop in Glasgow

Share on linkedin

Over twee weken, op 30 oktober, gaat de 26e Conference Of Parties voor klimaatverandering van start in Glasgow, Schotland, welke duurt tot 12 november. Tijdens de 21e editie in 2015 ondertekende 174 landen het klimaatakkoord van Parijs. Omdat het klimaatakkoord van Parijs de opwarming van de aarde zodanig moet voorkomen dat het menselijk leven geen gevaar loopt, is het van belang dat ook bij deze editie de urgentie en het diplomatieke gewicht van het klimaatakkoord groot blijft.

Vijf kenmerken van de komende klimaattop:

De klimaattop komt na het IPCC-rapport

Het IPCC heeft in augustus met het rapport een poging gedaan om de urgentie en nadruk van de klimaatplannen te vergroten bij de landen. Vanwege de uitzonderlijke alarmerende toon van het rapport waarmee invloeden van de mens als ‘onbetwistbaar’ bestempeld is, kan het de wereldleiders in ieder geval niet ontgaan zijn.

Afgelopen jaar mondiaal veel weersextremen

Overstromingen in Limburg, België en Duitsland, bosbranden in Canada, Californië, Griekenland en Siberië en de horrorwinter in Texas, om maar enkele uitschieters te noemen. Het afgelopen jaar kende uitzonderlijke weersextremen ten directe of indirecte gevolgen van klimaatverandering. Hiermee komen de gevolgen van een zwak klimaatbeleid steeds meer bovendrijven.

Huidige klimaatdoelen te zwak

De huidige klimaatdoelen die de landen in 2015 hebben gesteld zouden te zwak zijn, behalve dat de landen niet op koers liggen, zou het halen van de voor 2030 gestelde klimaatplannen niet geheel de 1,5 graden opwarming voorkomen. De plannen moeten bijgesteld worden en het aanpassings-inspanningen collectief moet worden opgevoerd.

De VS en China

Europa loopt voor met het ambitieniveau van de klimaatdoelen. Alleen is Europa maar verantwoordelijk voor 10% van de wereldwijde CO₂-uitstoot, het is belangrijk dat Europa de VS en China ook meekrijgt met ambitieuzere klimaatdoelen. Zij zijn namelijk voor respectievelijk 15 en 30 procent verantwoordelijk voor de mondiale uitstoot, en kunnen dus een groot verschil maken.

De mondiale bedrijfscontinuïteit loopt risico zonder harde actie

Als het deze klimaattop niet tot consensus komt, zullen veel landen hun eigen gang blijven gaan en de CO₂-uitstoot voorlopig nog sterk laten oplopen. Intensere weersextremen kunnen leiden tot schade aan bedrijfsassets en afdoen op het welzijn van personeel in exportlanden, mondiale leveranciersketens kunnen hierdoor in gevaar komen, met financiële schade in Westerse landen als gevolg. Politieke en maatschappelijke verschillen tussen klimaatopvattingen kunnen leiden tot onrust en instabiliteit.