Bedrijfswaardeverhoging door ESG-reporting

Share on linkedin

ESG-reporting verhoogt de bedrijfswaarde en vergroot de verkoopkansen van jouw onderneming.

Volgens de Overname Barometer op de website van mena.nl, wegen investeerders en vermogensverschaffers steeds meer het belang van ESG-criteria (Environmental, Social & Governance, ook wel MVO) af bij het nemen van investerings- en koopbeslissingen.

ESG-investeringen maken de onderneming namelijk toekomstbestendig en elimineren risico’s, bijvoorbeeld risico’s op het gebied van; wet- en regelgeving, uitsluiting door afnemers & relaties, personeelsverloop, aansprakelijkheid, reputatie en klimaat. Het zijn eerder minimumeisen dan rendement verhogend potentieel en daarmee een fundamenteel onderdeel van een due diligence onderzoek.

Deze risico-eliminerende ESG-investeringen combineren met een jaarlijks ESG-verslag, waarin de doelstellingen en jaarlijkse vooruitgang vermeld wordt per ESG-criteria, laten alomvattend en concreet zien hoe duurzaam de onderneming is en hoe duurzaam de onderneming nog gaat worden. Dit gebeurd in het verslag aan de hand van kwantificatie en doelstellingen.

Omdat het verslag in het belang van de stakeholders opgesteld is; klanten, leveranciers, management, aandeelhouders en personeel geschreven is, werkt het verslag relatie bevorderend naar elke belanghebbenden.

Investeerders en kopers halen hun rendement op in de toekomst, met een ESG-verslag laat je zien dat jouw onderneming klaar is voor deze toekomst.

Kroll SR kan jouw bedrijf voorzien van de invulling, advies en verslaglegging van deze ESG-criteria. Kijk op krollsr.nl of neem contact met ons op via info@krollsr.nl voor vrijblijvende informatie hierover.

ESG-reporting verhoogt de bedrijfswaarde en vergroot de verkoopkansen van jouw onderneming.

Volgens de Overname Barometer op de website van mena.nl, wegen investeerders en vermogensverschaffers steeds meer het belang van ESG-criteria (Environmental, Social & Governance, ook wel MVO) af bij het nemen van investerings- en koopbeslissingen.

ESG-investeringen maken de onderneming namelijk toekomstbestendig en elimineren risico’s, bijvoorbeeld risico’s op het gebied van; wet- en regelgeving, uitsluiting door afnemers & relaties, personeelsverloop, aansprakelijkheid, reputatie en klimaat. Het zijn eerder minimumeisen dan rendement verhogend potentieel en daarmee een fundamenteel onderdeel van een due diligence onderzoek.

Deze risico-eliminerende ESG-investeringen combineren met een jaarlijks ESG-verslag, waarin de doelstellingen en jaarlijkse vooruitgang vermeld wordt per ESG-criteria, laten alomvattend en concreet zien hoe duurzaam de onderneming is en hoe duurzaam de onderneming nog gaat worden. Dit gebeurd in het verslag aan de hand van kwantificatie en doelstellingen.

Omdat het verslag in het belang van de stakeholders opgesteld is; klanten, leveranciers, management, aandeelhouders en personeel geschreven is, werkt het verslag relatie bevorderend naar elke belanghebbenden.

Investeerders en kopers halen hun rendement op in de toekomst, met een ESG-verslag laat je zien dat jouw onderneming klaar is voor deze toekomst.

Kroll SR kan jouw bedrijf voorzien van de invulling, advies en verslaglegging van deze ESG-criteria. Kijk op krollsr.nl of neem contact met ons op via info@krollsr.nl voor vrijblijvende informatie hierover.