Insights

glasgow klimaattop

5 bijzonderheden van de komende klimaattop in Glasgow

Over twee weken, op 30 oktober, gaat de 26e Conference Of Parties voor klimaatverandering van start in Glasgow, Schotland, welke duurt tot 12 november. Tijdens de 21e editie in 2015 ondertekende 174 landen het klimaatakkoord van Parijs. Omdat het klimaatakkoord van Parijs de opwarming van de aarde zodanig moet voorkomen dat het menselijk leven geen gevaar loopt, is het van belang dat ook bij deze editie de urgentie en het diplomatieke gewicht van het klimaatakkoord groot blijft. Vijf kenmerken van de komende klimaattop: De klimaattop komt na het IPCC-rapport Het IPCC heeft in augustus met het rapport een poging gedaan om de urgentie en nadruk van de klimaatplannen te vergroten bij de landen. Vanwege de uitzonderlijke alarmerende toon van het rapport waarmee invloeden van de mens als ‘onbetwistbaar’ bestempeld is, kan het de wereldleiders in ieder geval niet ontgaan zijn. Afgelopen jaar mondiaal veel weersextremen Overstromingen in Limburg, België en Duitsland, bosbranden in Canada, Californië, Griekenland en Siberië en de horrorwinter in Texas, om maar enkele uitschieters te noemen. Het afgelopen jaar kende uitzonderlijke weersextremen ten directe of indirecte gevolgen van klimaatverandering. Hiermee komen de gevolgen van een zwak klimaatbeleid steeds meer bovendrijven. Huidige klimaatdoelen te zwak De huidige klimaatdoelen die de landen in 2015 hebben gesteld zouden te zwak zijn, behalve dat de landen niet op koers liggen, zou het halen van de voor 2030 gestelde klimaatplannen niet geheel de 1,5 graden opwarming voorkomen. De plannen moeten bijgesteld worden en het aanpassings-inspanningen collectief moet worden opgevoerd. De VS en China Europa loopt voor met het ambitieniveau van de klimaatdoelen. Alleen is Europa maar verantwoordelijk voor 10% van de wereldwijde CO₂-uitstoot, het is belangrijk dat Europa de VS en China ook meekrijgt met ambitieuzere klimaatdoelen. Zij zijn namelijk voor respectievelijk 15 en 30 procent verantwoordelijk voor de mondiale uitstoot, en

Lees meer »

Vergroot de toekomstwaardigheid van je bedrijf

Het IPCC-rapport is duidelijk; geen plek op de aarde is veilig voor klimaatverandering en we zijn er nog niet.  2018, 2019 en 2020 hebben in het teken gestaan van droogte en hitte. 2021 staat tot nu toe bekend om extreme neerslag en overstromingen. Voor bedrijven en ondernemers zijn dit serieuze bedreigingen voor hun werknemersproductiviteit, bedrijfscontinuïteit en schade aan bedrijfspanden en -activa. Het is belangrijk dat je als bedrijf laat zien dat jouw bedrijf over 20 jaar aan de goede kant van de streep staat, en niet het bedrijf bent die meegeholpen heeft aan verdere aftakeling van de aarde. Dit kan jouw bedrijf laten zien aan de hand van een duurzaamheidsverslag: Wat was de klimaatimpact van jouw bedrijf in 2021? Welke klimaatdoelstellingen wil jouw bedrijf bereiken? Waarom moeten klanten, leveranciers, personeel, overheidsinstanties en andere relaties kiezen voor jouw bedrijf? Wacht niet op het volgende IPCC-rapport van de VN. Laat zien dat jouw bedrijf de toekomst waardig is door een duurzaamheidsverslag over 2021 te publiceren. Niet alleen in het belang van het voortbestaan van je eigen bedrijf, maar ook in het belang van milieu en mens. Wil je meer weten over de inhoud, kracht en voordelen van een duurzaamheidsverslag van jouw bedrijf? Kijk op krollsr.nl of neem contact met ons op via info@krollsr.nl en ontdek wat wij voor jou kunnen betekenen.

Lees meer »

Bedrijfswaardeverhoging door ESG-reporting

ESG-reporting verhoogt de bedrijfswaarde en vergroot de verkoopkansen van jouw onderneming. Volgens de Overname Barometer op de website van mena.nl, wegen investeerders en vermogensverschaffers steeds meer het belang van ESG-criteria (Environmental, Social & Governance, ook wel MVO) af bij het nemen van investerings- en koopbeslissingen. ESG-investeringen maken de onderneming namelijk toekomstbestendig en elimineren risico’s, bijvoorbeeld risico’s op het gebied van; wet- en regelgeving, uitsluiting door afnemers & relaties, personeelsverloop, aansprakelijkheid, reputatie en klimaat. Het zijn eerder minimumeisen dan rendement verhogend potentieel en daarmee een fundamenteel onderdeel van een due diligence onderzoek. Deze risico-eliminerende ESG-investeringen combineren met een jaarlijks ESG-verslag, waarin de doelstellingen en jaarlijkse vooruitgang vermeld wordt per ESG-criteria, laten alomvattend en concreet zien hoe duurzaam de onderneming is en hoe duurzaam de onderneming nog gaat worden. Dit gebeurd in het verslag aan de hand van kwantificatie en doelstellingen. Omdat het verslag in het belang van de stakeholders opgesteld is; klanten, leveranciers, management, aandeelhouders en personeel geschreven is, werkt het verslag relatie bevorderend naar elke belanghebbenden. Investeerders en kopers halen hun rendement op in de toekomst, met een ESG-verslag laat je zien dat jouw onderneming klaar is voor deze toekomst. Kroll SR kan jouw bedrijf voorzien van de invulling, advies en verslaglegging van deze ESG-criteria. Kijk op krollsr.nl of neem contact met ons op via info@krollsr.nl voor vrijblijvende informatie hierover. ESG-reporting verhoogt de bedrijfswaarde en vergroot de verkoopkansen van jouw onderneming. Volgens de Overname Barometer op de website van mena.nl, wegen investeerders en vermogensverschaffers steeds meer het belang van ESG-criteria (Environmental, Social & Governance, ook wel MVO) af bij het nemen van investerings- en koopbeslissingen. ESG-investeringen maken de onderneming namelijk toekomstbestendig en elimineren risico’s, bijvoorbeeld risico’s op het gebied van; wet- en regelgeving, uitsluiting door afnemers & relaties, personeelsverloop, aansprakelijkheid, reputatie en klimaat. Het zijn eerder minimumeisen dan rendement verhogend potentieel en daarmee een

Lees meer »