Specialist in MVO-, CSR-, Impact-, niet-financiële en duurzaamheidsverslaggeving.

Materialiteitsonderzoek

Materialiteitsonderzoek

Een goed uitgevoerd materialiteitsonderzoek levert waardevolle strategische en praktische informatie op voor uw bedrijfsvoering.

Welke onderwerpen vinden stakeholders echt belangrijk van uw organisatie?

Een materialiteitsonderzoek wordt ook wel een stakeholderonderzoek of materiality assessment genoemd. In dit onderzoek wordt er aan de stakeholders gevraagd welke klimaat, sociale en govenance onderwerpen zij bij de organisatie belangrijk vinden in hun belang. Een organisatie opereert namelijk met klimaat, sociale en governance impact bij deze stakeholders.

Wie deze stakeholders zijn, is afhankelijk van de omvang, sector, locatie, bedrijfsvorm en activiteiten van uw organisatie. Bij de meeste organisaties zijn klanten, personeel, leveranciers, aandeelhouders en managers de primaire stakeholders omdat deze stakeholders een dagelijks belang hebben.

Uit het materialiteitsonderzoek zal blijken welke klimaat, sociale en governance onderwerpen voor de organisatie het belangrijkst zijn. Deze output kan de basis zijn voor een nieuwe MVO-strategie en een MVO-verslag. Voor de toekomstige verplichte CSRD-rapportagewet, zal het zelfs verplicht zijn om de impactonderwerpen met de stakeholders vast te leggen en hierover te rapporteren op jaarbasis.

De resultaten van een materialiteits-onderzoek:

Hoe Kroll SR het materialiteits-onderzoek voor uw organisatie uitvoert:

Interne en externe bedrijfsanalyse

In de eerste fase zal er een interne en externe bedrijfsanalyse worden uitgevoerd om te bepalen wat de komende jaren de mogelijk relevante MVO-onderwerpen voor uw organisatie zijn. De interne analyse heeft betrekking op het bedrijfsprofiel, zoals de omvang, strategie, producten, diensten, activiteiten, toeleveringsketen en locaties. De externe analyse is een sector-analyse met de actuele trends en ontwikkelingen. Deze analyses zullen resulteren in een lijst met mogelijk potentieel relevante MVO-onderwerpen voor de organisatie.

Opstellen en prioriteren van onderwerpen en stakeholdergroepen

In de tweede fase worden de stakeholdergroepen in kaart gebracht. Voor de meeste organisaties zijn dit minstens de klanten, het personeel, de leveranciers, het management en de aandeelhouders. Afhankelijk van de omvang, sector, locatie, bedrijfsvorm en activiteiten van uw bedrijf, kunnen het ook stakeholdergroepen zijn zoals gemeenten, overheden, NGO’s, omwonenden en andere zakenpartners. Vervolgens wordt er per stakeholdergroep de grootte, relevantie, impact en invloed bepaald, zodat er een lijst komt met stakeholders die zullen participeren in het onderzoek.

Uitvoeren van het materialiteitsonderzoek

Bij het uitvoeren van het materialiteitsonderzoek wordt de lijst met potentieel relevante onderwerpen getoetst aan de lijst met de participerende stakeholdergroepen. Afhankelijk van de stakeholdergroep en het gewenst type onderzoek, doet Kroll SR dit aan de hand van een digitale survey, focus groep of diepte-interview.

Analyse van onderzoeksresultaten

Uit het brede onderzoek onder de belangrijkste stakeholders worden de MVO-onderwerpen inzichtelijk waar de organisatie haar impactverschil kan maken. Doordat meerdere onderwerpen bij meerdere stakeholders getoetst worden ontstaat er een strategisch inzicht met duidelijke conclusies, welke de basis kunnen vormen voor een MVO-strategie, binding met de SDG’s en een MVO-verslag.

De resultaten van het volledige stakeholderonderzoek worden ten behoeve van het management opgeleverd in een onderzoeksrapport met de belangrijkste bevindingen en volledige onderzoekresultaten.

Bent u benieuwd wat een materialiteitsonderzoek voor uw organisatie kan betekenen? Neem vrijblijvend contact met ons op voor een kennismakingsgesprek of intakegesprek.

Kroll SR favicon

Met het versturen van dit formulier geeft u toestemming aan krollsr.nl om via deze gegevens contact met u op te nemen. Wil je weten wat wij met jouw gegevens doen? Lees onze privacyverklaring