MVO- & Duurzaamheidsstrategie

Kroll SR helpt uw organisatie aan een alomvattende MVO- en duurzaamheidsstrategie die naadloos aansluit bij de core-business van uw bedrijf.

Een MVO- / Duurzaamheidsstrategie is onmisbaar.

Hoe wil uw bedrijf een bijdrage leveren aan de maatschappij en wereld? Een MVO- of duurzaamheidsstrategie geeft richting en leidt uw bedrijf naar een toekomstbestendige positie. Zo is gebleken tijdens de COVID-19-crisis in 2020 dat bedrijven met een duurzame strategie veerkrachtiger zijn dan bedrijven zonder een duurzame strategie. Op deze manier biedt een MVO- of duurzaamheidsstrategie kansen met zich mee in crisistijd, maar ook buiten crisistijd brengt een MVO- of duurzaamheidsstrategie kansen met zich mee; het maakt uw bedrijf een aantrekkelijkere zakenpartner, uw MVO-propositie wordt versterkt en het biedt uw bedrijf nieuwe commerciële en marketingkansen. Het helpt uw bedrijf ook met het vermijden van risico's, zo anticipeert uw bedrijf op toekomstige wet- en regelgeving die milieubelastende activiteiten zullen benadelen.

Kroll SR begeleidt uw bedrijf naar uw MVO- en duurzaamheidsstrategie:

Assessment

Voor het ontwikkelen van een MVO-/duurzaamheids- strategie wordt er eerst een intern onderzoek gedaan naar uw bedrijfsprofiel. Wat is uw huidige bedrijfsstrategie, welke producten en dienstverlening biedt u aan, wie zijn uw klanten en hoe wilt het bedrijf zich verder ontwikkelen? Extern kijken we naar de concurrentie, leveranciers, media, wet- en regelgeving, trends en ontwikkelingen uit uw sector. Om tot nieuw inzicht te komen voor een nieuwe strategie kan er ook een stakeholderonderzoek bij uw bedrijf uitgevoerd worden.

Implementatie

Bij de implementatie wordt er gekeken naar welke KPI's (Key Performance Indicators), subdoelen en plannen ontwikkeld en geïmplementeerd kunnen worden om de voortgang van de strategie te meten en aan te sturen. Bij de implementatie zullen stakeholders nauw betrokken worden, vooral intern. Voor het management en personeel zullen er trainingen en betrokkenheidsprogramma's worden opgezet. Intern draagvlak is voor een MVO-/duurzaamheidsstrategie fundamenteel voor een goede uitwerking.

Strategievorming

Aan de hand van de resultaten van het assessment zullen wij met uw bedrijf in gesprek gaan om tot een sterke, SMART-geformuleerde MVO- of duurzaamheidsstrategie te komen. Hierbij worden dialogen gevoerd over bijvoorbeeld; moet de MVO-/duurzaamheidsstrategie parallel of geïntegreerd worden met uw bestaande bedrijfsstrategie? Wat moet het ambitieniveau worden van de strategie? De strategie zal worden opgesteld aan de hand van het GRI en de Transparantiebenchmark. De nieuwe geformuleerde strategie zal zich ook laten zien in de nieuwe of geherformuleerde purpose, waardes, principes en normen.

Communicatie

Wanneer de nieuwe MVO-/duurzaamheidsstrategie gevormd en geïmplementeerd is, is het ook belangrijk deze extern te communiceren. Kroll SR kan hierbij ondersteunen door alle externe stakeholders in kaart te brengen en mee te denken hoe deze stakeholders de strategie op de juiste manier ontvangen. Een middel hiertoe is de publicatie van een MVO-/duurzaamheidsverslag van uw organisatie, waar een nieuwe MVO- of duurzaamheidsstrategie volledig gecommuniceerd, onderbouwt en uitgewerkt kan worden.

Voor meer vragen of informatie over een MVO- of duurzaamheidsstrategie:

U kunt vrijblijvend met Kroll SR contact opnemen voor bijvoorbeeld:

  • Waarom zou een MVO-verslag voor mijn bedrijf interessant zijn?
  • Wat staat er in het MVO-verslag van mijn bedrijf?
  • Wat is de CO2-footprint van mijn bedrijf?
  • Wie hebben er baat bij een MVO-verslag van mijn bedrijf?
  • Welke SDG’s sluiten er het beste aan bij mijn bedrijfsvoering?
  • Heeft mijn organisatie een MVO-, CSR-, ESG-, Impact, niet-financieel of duurzaam jaarverslag nodig?