Specialist in MVO-, CSR-, Impact-, niet-financiële en duurzaamheidsverslaggeving.

MVO-strategie

MVO-strategie

Kroll SR helpt uw organisatie aan een alomvattende MVO-strategie die naadloos aansluit bij de corebusiness van uw bedrijf.

Een MVO-/ Duurzaamheids-strategie is onmisbaar

Hoe wil uw organisatie positieve impact maken op de maatschappij en de wereld? Een MVO-strategie geeft richting en leidt uw organisatie naar een toekomstbestendig bestaan, doordat uw klimaat en sociale impactonderwerpen concreet gemanaged en verbeterd worden. De MVO-waarden worden versterkt en dit heeft invloed op de aantrekkingskracht richting stakeholders zoals klanten, leveranciers, werknemers en aandeelhouders. De commerciële en marketingkansen van uw organisatie worden vergroot en risico’s worden verkleind, doordat bijvoorbeeld klimaatverandering wordt verminderd en er geanticipeerd kan worden op toekomstige milieu wet- en regelgeving.

Kroll SR begeleidt uw organisatie naar uw MVO-strategie

Assessment

Voor het ontwikkelen van een MVO-strategie wordt er eerst een intern en extern onderzoek gedaan naar uw bedrijfsprofiel. Intern wordt er gekeken naar uw huidige bedrijfsstrategie, welke producten en dienstverlening de organisatie aanbiedt, wie de klanten zijn en hoe de organisatie zich verder wil ontwikkelen. Extern wordt er gekeken naar de concurrentie, leveranciers, media, wet- en regelgeving en trends & ontwikkelingen uit de sector waarin de organisatie opereert. Om tot nieuwe inzichten te komen die van waarde zijn voor de strategie kan er een materialiteitsonderzoek worden uitgevoerd.

Strategievorming

Aan de hand van de resultaten van het assessment zullen wij met uw organisatie in gesprek gaan om tot een sterke, SMART-geformuleerde MVO-strategie te komen. Hierbij worden dialogen gevoerd over bijvoorbeeld; moet de MVO-/duurzaamheidsstrategie parallel of geïntegreerd worden met uw bestaande bedrijfsstrategie en welk ambitieniveau moet de MVO-strategie hebben? Vervolgens zal een conceptstrategie in een uitgebreid dialoog met het MT besproken worden om een zo’n groot mogelijk draagvlak op te halen.

Implementatie

Bij de implementatie wordt er gekeken naar welke KPI’s (Key Performance Indicators), subdoelen en plannen er ontwikkeld en geïmplementeerd moeten worden om de voortgang van de strategie te kunnen meten en aansturen. Bij de implementatie zal het personeel en het management betrokken worden. Het interne draagvlak is voor een MVO-strategie van fundamenteel belang voor een goede uitwerking.

Communicatie

Wanneer de nieuwe MVO-strategie geïmplementeerd is, zullen de voortgang en resultaten van deze strategie gecommuniceerd moeten worden. Een middel hiertoe is de publicatie van een MVO-verslag van uw organisatie, waar de volledige impact van de nieuwe MVO-strategie op jaarbasis extern gecommuniceerd kan worden.

Bent u benieuwd wat een MVO-strategie voor uw organisatie kan betekenen? Neem dan vrijblijvend contact met ons op voor een kennismakingsgesprek of intake.

Kroll SR favicon

Met het versturen van dit formulier geeft u toestemming aan krollsr.nl om via deze gegevens contact met u op te nemen. Wil je weten wat wij met jouw gegevens doen? Lees onze privacyverklaring