Stakeholderonderzoek

Een goed uitgevoerd stakeholderonderzoek levert waardevolle strategische en praktische informatie op voor uw bedrijfsvoering.

Welke onderwerpen vinden stakeholders echt belangrijk van uw bedrijf?

Een stakeholderonderzoek wordt ook wel een Materialiteit onderzoek of Materiality assessment genoemd. In dit onderzoek wordt er aan de meest relevante stakeholders gevraagd voor welke milieu, sociale en economische onderwerpen de organisatie zich in moet zetten de komende jaren. Wie deze stakeholders zijn is geheel afhankelijk van de omvang, sector, locatie bedrijfsvorm en activiteiten van uw bedrijf. Bij de meeste bedrijven zijn klanten, personeel, leveranciers, aandeelhouders en managers het belangrijkst.

De resultaten van een stakeholderonderzoek:

 • Zorgen voor nieuwe strategische inzichten.
 • Bieden focus voor de lange termijn bedrijfswaarde.
 • Geven stakeholders een stem.
 • Leiden tot een efficiënte toewijzing van middelen.
 • Creëert een strategie met natuurlijk draagvlak.
 • Zijn de basis voor een MVO-/Duurzaamheidsverslag.
 • Anticiperen op toekomstige bedrijfsrisico’s en -kansen.

Hoe Kroll SR het stakeholderonderzoek voor uw bedrijf uitvoert:

1. Interne en externe bedrijfsanalyse

In de eerste fase voeren wij een interne en externe bedrijfsanalyse uit om te bepalen wat de komende jaren de relevante onderwerpen zijn voor uw bedrijf. De interne analyse heeft betrekking op het bedrijfsprofiel, zoals omvang, sector, visie, ambitie en activiteiten. De externe analyse is een sector analyse met de actuele trends, ontwikkelingen en een analyse van uw bedrijfsprofiel bij MVO- en duurzaamheidsorganisaties, zoals GRI, MSCI, de SDG's, SASB en MVO-register. Deze analyses zullen resulteren in een lijst met onderwerpen welke van invloed zijn op de bedrijfscontinuïteit en -ontwikkeling van uw bedrijf de komende jaren.

2. Opstellen en prioriteren van onderwerpen en stakeholdergroepen

In de tweede fase worden de stakeholdergroepen in kaart gebracht. Voor de meeste organisaties zijn dit minstens de klanten, het personeel, de leveranciers, het management en de aandeelhouders. Verder, afhankelijk van de omvang, sector, locatie, bedrijfsvorm en activiteiten van uw bedrijf, kunnen het ook stakeholdergroepen zijn als gemeenten, overheden, NGO's, omwonenden en zakenpartners zijn. Vervolgens wordt er per stakeholdergroep de grootte, relevantie, impact en invloed bepaald, zodat er een lijst komt met stakeholders die zullen participeren in het onderzoek.

3. Uitvoeren van stakeholderonderzoek

Bij het uitvoeren van het stakeholderonderzoek wordt de lijst met relevante onderwerpen getoetst aan de lijst met participerende stakeholdergroepen. Afhankelijk van de stakeholdergroep, doet Kroll SR dit aan de hand van een digitale survey, focus groep of diepte-interview.

4. Analyseren en presenteren van onderzoeksresultaten

De responses van de stakeholdergroepen worden gevisualiseerd in een Materialiteit Matrix of Materiality Matrix volgens de richtlijnen van het GRI. In deze grafiek worden de belangrijkste onderwerpen volgens het bedrijf zelf (management en aandeelhouders) tegenover de belangrijkste onderwerpen volgens de andere stakeholders geplaatst. Doormiddel van het trekken van een diagonale lijn wordt er inzichtelijk welke onderwerpen als materialiteit bestempeld mogen worden en waar het bedrijf zich op milieu, sociaal en economisch vlak zich de komende jaren moet richten.

Deze individuele belangrijkste onderwerpen of materialiteiten kunnen gebruikt worden als grondslag om de organisatie te binden aan enkele relevante SDG's en deze onderwerpen vormen het uitgangspunt en basis voor het MVO-/duurzaamheidsverslag van uw organisatie.

De resultaten van het volledige stakeholderonderzoek worden ten behoeve van het management geleverd in een alomvattend intern rapport met de belangrijkste bevindingen en volledige onderzoekresultaten.

Voor meer vragen of informatie over het stakeholderonderzoek:

U kunt vrijblijvend met Kroll SR contact opnemen voor bijvoorbeeld:

 • Waarom zou een MVO-verslag voor mijn bedrijf interessant zijn?
 • Wat staat er in het MVO-verslag van mijn bedrijf?
 • Wat is de CO2-footprint van mijn bedrijf?
 • Wie hebben er baat bij een MVO-verslag van mijn bedrijf?
 • Welke SDG’s sluiten er het beste aan bij mijn bedrijfsvoering?
 • Heeft mijn organisatie een MVO-, CSR-, ESG-, Impact, niet-financieel of duurzaam jaarverslag nodig?