Specialist in MVO-, CSR-, Impact-, niet-financiële en duurzaamheidsverslaggeving.

Wat is een MVO-verslag?

Een MVO-verslag laat zien waar uw organisatie impact maakt

Een MVO-verslag geeft de klimaat, sociale en economische impact van een organisatie weer. Deze rapportage vindt plaats op jaarbasis en bevat daarmee actuele informatie over beleidstukken, doelstellingen, resultaten en uitvoeringen.

Deze rapportage is belangrijk omdat deze de organisatie transparant maakt in het belang van de stakeholders. Klanten, leveranciers, werknemers, aandeelhouders, management, branchepartijen, zakelijke relaties, omwonenden en andere stakeholders hebben dan toegang tot informatie over hoe duurzaam en sociaal verantwoord de organisatie daadwerkelijk is. Het, aan stakeholders beschikbaar maken van deze betrouwbare en eerlijke informatie, is op zichzelf al een heel stuk maatschappelijk verantwoord ondernemen.

Andere namen voor een MVO-verslag zijn duurzaamheidsverslag, ESG-verslag, CSR-verslag, impactverslag of niet-financieel verslag. Een MVO-verslag wordt op jaarbasis gepubliceerd en jaarlijks bijgewerkt.

De toegevoegde waarden van een MVO-verslag:

De strategische, MVO-toegevoegde waarde voor uw organisatie en uw stakeholders:

Richtlijnen voor verslaglegging

MVO-verslaglegging is momenteel alleen voor beursgenoteerde bedrijven verplicht onder de NFRD (Non-Financial Reporting Directive). Hiermee zijn MVO-rapporten vooralsnog een vrijwillige keuze voor de meeste bedrijven en ook de inhoud is daarmee vrijwillig. De bedrijven die zich vrijwillig committeren aan een MVO-verslag maken in de meeste gevallen gebruik van het GRI-raamwerk van het GRI (Global Reporting Initiative). Dit raamwerk waarborgt de nauwkeurigheid, evenwicht, helderheid, vergelijkbaarheid, volledigheid, duurzaamheidscontext, tijdigheid en verifieerbaarheid.

Volgens het GRI-raamwerk moet een verslag volgens de hierboven genoemde basisprincipes worden samengesteld. Inhoudelijk richt het raamwerk zich op het materialiteitsprincipe; aan de hand van een materialiteitsonderzoek of stakeholderonderzoek moeten de belangrijkste onderwerpen worden vastgesteld. Over deze belangrijkste onderwerpen moet er in ieder geval gerapporteerd worden, de materialiteit. Klik hier voor meer informatie over de inhoud van het MVO-verslag.

Het GRI-raamwerk is een voorloper van het ESRS-raamwerk dat vanaf 2025/2026 onder de CSRD verplicht gaat zijn en is daarmee een geschikt raamwerk om uw organisatie voor te bereiden op deze wetgeving. Klik hier om te lezen hoe Kroll SR uw organisatie kan voorzien van een MVO-verslag en daarmee uw organisatie te begeleiden richting de CSRD.

Kroll SR favicon

Met het versturen van dit formulier geeft u toestemming aan krollsr.nl om via deze gegevens contact met u op te nemen. Wil je weten wat wij met jouw gegevens doen? Lees onze privacyverklaring