Specialist in MVO-, CSR-, Impact-, niet-financiële en duurzaamheidsverslaggeving.

Wat staat er in een MVO-verslag?

GRI-raamwerk

De inhoud van een MVO-verslag wordt bepaald door internationaal erkende raamwerken. Kroll SR is gespecialiseerd in het meest toegepaste en omvattende raamwerk, de GRI Standards van het GRI (Global Reporting Initiative). Dit raamwerk waarborgt de nauwkeurigheid, evenwicht, helderheid, vergelijkbaarheid, volledigheid, duurzaamheidscontext, tijdigheid en verifieerbaarheid. Inhoudelijk is het raamwerk op het materialiteitsprincipe gebaseerd; de stakeholders (klanten, leveranciers, werknemers, management, aandeelhouders, etc.) stellen de belangrijkste onderwerpen vast waarover in ieder geval zo volledig mogelijk over gerapporteerd moet worden, de materialiteit. Daarnaast adviseert Kroll SR het opnemen van de Sustainable Development Goals in het verslag.

In grote lijnen bevat een MVO-verslag de volgende onderdelen:

Bedrijfsprofiel

Het bedrijfsprofiel is binnen het verslag een context voor de impact die verderop in het verslag gerapporteerd wordt en geeft een eenzijdig overzicht van de activiteiten, samenstelling en waardecreatie van de organisatie. De bedrijfsprofiel informatie varieert weinig tot niet op jaarlijkse basis. Onderwerpen die aanbod kunnen komen in het bedrijfsprofiel zijn onder andere:

Bestuur

In het bestuurshoofdstuk wordt het hoogste bestuursorgaan benoemd dat eindverantwoordelijk is voor de MVO-impact van de organisatie. Onderwerpen die in dit hoofdstuk naar voren kunnen komen zijn bijvoorbeeld;

Organisatiecontext

Voor de contextvorming van de organisatie en het verslag, wordt er in de organisatiecontext benoemd wat de meest relevante ontwikkelingen en trends in de sector en op het gebied van klimaat zijn. Welke impact hebben deze ontwikkelingen en trends op de bedrijfsvoering en -continuïteit van de organisatie.

Materialiteitsonderzoek

Met een materialiteitsonderzoek wordt er bij de stakeholders getoetst welke klimaat, sociale en economische onderwerpen de komende jaren voor de organisatie de hoogste prioriteit hebben, ook wel de materialiteit genoemd. Deze belangrijkste onderwerpen uit het onderzoek vormen het fundament voor het verslag en deze onderwerpen moeten volgens het GRI volledig gerapporteerd gaan worden in het verslag.

Een materialiteitsonderzoek verschaft een waardevol inzicht in de stakeholders en geeft duidelijke richting aan de MVO-koers van uw organisatie. Uiteindelijk moeten bedrijven die onder de CSRD vallen over hun dubbele materialiteit rapporteren, waarmee de impact van de organisatie op dit onderwerp gerapporteerd moet worden evenals de impact van dit onderwerp op de organisatie.

De impactonderwerpen zijn onder te verdelen in de drie impactthema’s klimaat (milieu, planet), sociaal (menselijk, people) en economisch (financieel, profit).

Klimaat

Sociaal

Economisch

Impactonderwerpen

De strategische, MVO-toegevoegde waarde voor uw organisatie en uw stakeholders:

Kroll SR kan uw organisatie voorzien van een volledig GRI-verslag. Klik hier voor meer informatie over het verslagtraject of hier voor direct contact.

Voorbeelden van klimaat impactonderwerpen

Voorbeelden van sociale impactonderwerpen

Voorbeelden van economische impactonderwerpen

Kroll SR kan uw organisatie voorzien van een volledig GRI-verslag. Klik hier voor meer informatie over het verslagtraject of hier voor direct contact.

Kroll SR favicon

Met het versturen van dit formulier geeft u toestemming aan krollsr.nl om via deze gegevens contact met u op te nemen. Wil je weten wat wij met jouw gegevens doen? Lees onze privacyverklaring