Specialist in CSRD- en ESG-verslaglegging.

CSRD-uitleg

De Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD) brengt een nieuw tijdperk van transparantie en duurzaamheid. Deze richtlijn dwingt meer dan 50.000 organisaties binnen de EU om te voldoen aan de regels en voorschriften rondom specifieke ESG – milieu-, sociale en governance – aspecten.

Deze pagina gaat over de CSRD, wat het is, voor wie het van toepassing is en de achtergrond van de CSRD. Voor de CSRD-diensten van Kroll SR, zie onze dienstenpagina en voor de inhoud van een CSRD-verslag, zie onze andere informatiepagina.

Wat is de CSRD?

De CSRD is een richtlijn voor organisaties over hoe zij moeten rapporteren over specifieke ESG-aspecten, zoals diversiteitspercentages, milieueffecten op CO₂-uitstoot en water, en informatie over de beoordeling van mensenrechten. De CSRD zal de bestaande richtlijn voor niet-financiële verslaggeving, de NFRD, vervangen.

Voor meer informatie over wat van organisaties gevraagd wordt vanuit de CSRD, zie onze andere informatiepagina.

Doel van CSRD

Het doel van de CSRD is om de doelstellingen van de Green Deal te helpen bereiken, meer transparantie te creëren over toekomstige risico’s waarmee organisaties worden geconfronteerd, en informatie te verstrekken aan investeerders. Het samenbrengt eerdere rapportagevereisten allemaal onder één rapport. Door de CSRD worden organisaties gedwongen hun aandacht voor duurzaamheid te verhogen en informatie bekend te maken met betrekking tot immateriële zaken (sociaal, menselijk, intellectueel kapitaal).

Voor wie is CSRD bedoeld?

Het CSRD-proces vereist dat organisaties hun stakeholders betrekken bij het definiëren van welke indirecte impact de organisatie heeft. Dit geeft een breder beeld dan alleen het perspectief van de organisatie zelf. Bovendien wil de CSRD de bestaande rapportagerichtlijnen die door de NFRD (Non-Financial Reporting Directive) zijn geïntroduceerd, herzien en versterken.

Zie voor meer informatie over de doelgroep van de CSRD onze andere informatiepagina.

Wanneer geldt CSRD?

De CSRD-eisen betekenen een grote verschuiving van vrijwillige naar verplichte rapportage. Vanaf 2025 moeten de eerste organisaties volgens de ESRS rapporteren om CSRD-conform te zijn. De CSRD/ESRS-rapportage maakt het mogelijk om verschillende organisaties op sociaal, milieu- en governance-niveau te vergelijken.

Zie voor meer informatie over de timing van de CSRD onze andere informatiepagina.

Achtergrond van de CSRD

De CSRD is een vervolg op de Non-Financial Reporting Directive (NFRD), welke in de Nederlandse wet is vertaald in het Besluit Bekendmaking Niet-financiële informatie. Omdat de NFRD niet leidde tot vergelijkbare en uniforme rapportages door ondernemingen en daardoor niet leidde tot meer transparantie, heeft de EU besloten om de NFRD te vervangen door een nieuwe richtlijn: de CSRD.

Kroll SR favicon

Met het versturen van dit formulier geeft u toestemming aan krollsr.nl om via deze gegevens contact met u op te nemen. Wil je weten wat wij met jouw gegevens doen? Lees onze privacyverklaring