Specialist in CSRD- en ESG-verslaglegging.

Keteninformatie

Onder de Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD) is het meer dan ooit cruciaal dat organisaties hun duurzaamheidsverantwoordelijkheden uitbreiden naar hun volledige waardeketen. Dit impliceert een gedetailleerde analyse en rapportage van duurzaamheidsprestaties binnen de toeleveringsketen (upstream) en in de richting van de eindgebruiker en de eindfase van het productleven (downstream).

Due Diligence en Mensenrechten

Volgens de European Financial Reporting Advisory Group (EFRAG) in de European Sustainability Reporting Standards (ESRS), wordt van organisaties verwacht dat ze verantwoordelijkheid nemen door middel van een uitgebreid due diligence proces. Dit proces omvat de principes van de UN Guiding Principles on Business and Human Rights (UN, 2022) en de OECD Guidelines for Multinational Enterprises (OECD, 2022).

Organisaties moeten dus niet alleen rapporteren over de impact van hun activiteiten op actoren binnen de waardeketen, maar ook over hun beleid om mensenrechtenschendingen binnen de keten te voorkomen. Bovendien moeten ze rapporteren over de prestaties die zijn bereikt in de strijd tegen dergelijke schendingen.

Uitdagingen voor het MKB

Er is wat zorg, vooral bij kleinere bedrijven, dat de uitgebreide rapportage-eisen van de Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD) hen kunnen dwingen om veel meer informatie te geven dan ze gewend zijn. Dit zou best zwaar kunnen zijn voor deze kleinere bedrijven. Maar, in de huidige versie van de CSRD wordt geprobeerd dit te voorkomen. Volgens een specifiek artikel van de CSRD, wordt niet verwacht dat bedrijven informatie moeten verzamelen van kleinere bedrijven in hun keten die verder gaat dan wat normaal gesproken al openbaar moet worden gemaakt.

Keten informatie en uitzonderingen

Naast de CSRD leidt de nieuw voorgestelde EU-Richtlijn, de Corporate Sustainability Due Diligence Directive (CSDDD), tot een uitbreiding van de verantwoordelijkheid van organisaties voor hun activiteiten in de waardeketen.

Het verkrijgen van informatie uit de waardeketen kan uitdagend zijn. Het is een complex, tijdrovend proces en soms onhaalbaar. In de CSRD is er een uitzondering voor de eerste drie jaar van rapportage, waarbij organisaties, als ze niet alle nodige informatie over de waardeketen kunnen verkrijgen, moeten uitleggen welke inspanningen ze hebben geleverd om deze informatie te verkrijgen, waarom deze informatie niet kon worden verkregen, en wat hun plannen zijn om deze informatie in de toekomst te verkrijgen.

Ketenanalyse en Risicomanagement

Het is cruciaal om op het juiste niveau te beginnen met ketenanalyse en de juiste stakeholders te betrekken. Dit kan helpen om de voordelen voor de organisatie te maximaliseren.

Transparantie in de supply chain kan organisaties helpen om beter te reageren op crises. Bedrijven die al een goed inzicht hadden in hun supply chain en goede relaties hadden met hun leveranciers, waren beter in staat om deze crisis te beheersen.

Het due diligence proces is een continu proces dat organisaties helpt om risico’s op het gebied van mensenrechten, arbeidsrechten en milieu in kaart te brengen en te beheersen. Het proces omvat zes stappen: integratie van ESG in de organisatie, identificatie en beoordeling van negatieve gevolgen, actie om deze gevolgen te stoppen of te beperken, monitoring van de effectiviteit van deze acties, communicatie over deze acties, en toegang tot herstel als de acties niet succesvol zijn.

Kroll SR favicon

Met het versturen van dit formulier geeft u toestemming aan krollsr.nl om via deze gegevens contact met u op te nemen. Wil je weten wat wij met jouw gegevens doen? Lees onze privacyverklaring