Specialist in CSRD- en ESG-verslaglegging.

Voor wie en wanneer

Deze pagina biedt een diepgaande blik op de Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD), wie eraan moet voldoen, de geplande implementatie en de implicaties voor organisaties. De nieuwe verplichtingen op het gebied van ESG-rapportage worden behandeld, zoals het meten van duurzaamheids-KPI’s en het toepassen van een ‘dubbele materialiteit’ benadering. Het biedt ook aanvullende informatie over de mogelijke uitbreiding van de CSRD in Nederland en geeft inzicht in wat het naleven van de nieuwe CSRD-regelgeving inhoudt.

Deze pagina gaat over de CSRD, wat het is, voor wie het van toepassing is en de achtergrond van de CSRD. Voor de CSRD-diensten van Kroll SR, zie onze dienstenpagina en voor de inhoud van een CSRD-verslag, zie onze andere informatiepagina.

Wie moet voldoen aan de CSRD?

Organisatie die aan minimaal 2 van de 3 criteria voldoen, vallen onder de wettelijk verplichte doelgroep van de CSRD:

Daarnaast zullen alle beursgenoteerde bedrijven in Europa, groot en klein, moeten voldoen aan de CSRD. Ook bedrijven buiten Europa die meer dan € 125 miljoen omzet maken op de Europese markten vallen onder deze regelgeving.

Planning van de invoering van de CSRD

De CSRD zal op verschillende momenten van kracht worden, afhankelijk van het type en de omvang van uw organisatie. Hieronder vindt u een kort overzicht van de geplande tijdlijn:

  • Januari 2024: Organisaties die al verplicht zijn om niet-financiële gegevens te rapporteren, moeten beginnen met het rapporteren van hun gegevens vanaf 2025 over het jaar 2024. Dit betekent dat uw rapportagestructuur tegen het einde van 2023 gereed moet zijn. Het is raadzaam om al in 2022 te beginnen met het opzetten van deze rapportagestructuur.
  • Januari 2025: Grote ondernemingen die momenteel niet verplicht zijn om niet-financiële gegevens te rapporteren, moeten beginnen met het rapporteren volgens de CSRD in 2026 over gegevens van 2025. Uw rapportagestructuur moet dus tegen het einde van 2024 gereed zijn. Begin al in 2023 met het opzetten van deze rapportagestructuur.
  • Januari 2026: Beursgenoteerde MKB’s zullen beginnen met het rapporteren volgens de CSRD in 2027 over gegevens van 2026. Uw rapportagestructuur moet tegen het einde van 2025 gereed zijn. Begin in 2024 met het opzetten van deze rapportagestructuur.

Wat betekent de CSRD voor uw organisatie?

De invoering van de CSRD betekent dat uw organisatie zal moeten voldoen aan een reeks nieuwe verplichtingen op het gebied van duurzaamheidsrapportage, waaronder:

  • Het toepassen van een ‘dubbele materialiteit’ benadering, waarbij zowel de impact op als door uw bedrijf wordt gemeten.
  • Het meten van duurzaamheids-KPI’s.
  • Het verstrekken van toekomstgerichte informatie, zoals duurzaamheidsdoelstellingen en het meten van de voortgang daartoe.
  • Rapportage in overeenstemming met de ESRS, EU Taxonomy & SFDR.
  • Het integreren van duurzaamheid in managementrapportage.
  • Het uitvoeren van een externe audit.

Aanvullende Informatie

De CSRD kan in Nederland breder van toepassing zijn dan alleen op vennootschappen. De Nederlandse wetgever kan nog besluiten dat ook stichtingen en verenigingen aan de rapportageverplichtingen moeten voldoen. Daarnaast is het onzeker of de CSRD van toepassing wordt op publieke instellingen; dit hangt af van hun huidige rapportageverplichtingen onder het Burgerlijk Wetboek. Het is daarom raadzaam om voor elke sector met het verantwoordelijke departement te overleggen of en hoe de CSRD wordt geïmplementeerd.

Kroll SR favicon

Met het versturen van dit formulier geeft u toestemming aan krollsr.nl om via deze gegevens contact met u op te nemen. Wil je weten wat wij met jouw gegevens doen? Lees onze privacyverklaring