Specialist in CSRD- en ESG-verslaglegging.

Wat is een ESG-verslag

ESG staat voor ‘Environmental, Social, en Governance’ en verwijst naar een vorm van risicomanagement die zich richt op duurzaamheidskwesties, waaronder milieu- en maatschappelijke zaken. ESG-verslaglegging is een strategisch instrument dat bedrijven gebruiken om hun prestaties op deze gebieden te communiceren.

ESG-verslaglegging is cruciaal om de volgende redenen:

  1. Regelgeving: Veel landen hebben regels geïmplementeerd die bedrijven verplichten om hun ESG-prestaties te openbaren, zoals de Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD) en de Task Force on Climate-related Financial Disclosures (TCFD).
  2. Risicobeheer: ESG-risico’s, zoals klimaatverandering, schending van mensenrechten en zwakke bestuurspraktijken, kunnen een significante impact hebben op de operaties en reputatie van een organisatie. ESG-verslaglegging stelt organisaties in staat deze risico’s te identificeren, beoordelen en beheren.
  3. Transparantie en integriteit: ESG-verslaglegging toont transparantie, verantwoording en ethische integriteit aan verschillende belanghebbenden.
  4. Verwachtingen van belanghebbenden: Investeerders en klanten zijn steeds meer geïnteresseerd in de milieu- en maatschappelijke impact van de bedrijven waarin ze investeren of van kopen. ESG-verslaglegging helpt organisaties aan deze verwachtingen te voldoen.
  5. Goed voor bedrijfsresultaten: Organisaties die duurzame bedrijfspraktijken implementeren en hun ESG-prestaties openbaar maken, zijn beter gepositioneerd om risico’s te beheren, kapitaal te verkrijgen, en klanten en werknemers aan te trekken en te behouden.
  6. Concurrentievoordeel: Bedrijven die een hoog niveau van ESG-prestaties laten zien, kunnen zich onderscheiden van hun concurrenten en zich positioneren als leiders op het gebied van duurzaamheid.
  7. Bevordering van duurzaamheidsdoelstellingen: Door ESG-verslaglegging kunnen bedrijven hun inzet voor duurzaamheid concreet maken, hun vorderingen op dit gebied volgen en hun duurzaamheidsdoelstellingen effectief communiceren naar stakeholders.

Wat omvat een ESG-verslag?

Een ESG-verslag biedt een transparant beeld van de milieu-, sociale en governanceprestaties van een bedrijf. Dit kan details bevatten over de CO2-uitstoot van een bedrijf, afvalbeheerpraktijken, diversiteits- en inclusiebeleid, evenals informatie over mensenrechteninitiatieven of inspanningen tegen corruptie.

Er zijn verschillende ESG-verslaggevingskaders opgezet door organisaties zoals de Global Reporting Initiative (GRI), de Sustainability Accounting Standards Board (SASB) en de European Sustainability Reporting Standards (ESRS). Deze kaders helpen bedrijven bij het gestructureerd en consistent rapporteren van hun ESG-prestaties.

Zie ook onze informatiepagina over de inhoud van een ESG-verslag.

Kroll SR favicon

Met het versturen van dit formulier geeft u toestemming aan krollsr.nl om via deze gegevens contact met u op te nemen. Wil je weten wat wij met jouw gegevens doen? Lees onze privacyverklaring