Specialist in MVO-, CSR-, Impact-, niet-financiële en duurzaamheidsverslaggeving.

Wat is de CSRD?

De CSRD (Corporate Sustainability Reporting Directive) is een nieuwe EU-wetgeving die grote organisaties ertoe zal verplichten om hun impact op jaarbasis openbaar te maken. Deze EU-wetgeving is onderdeel van de Green Deal en de opvolger van de NFRD, de duurzame verslaggevingswet voor voornamelijk beursgenoteerde organisaties. De CSRD moet stakeholders het inzicht gegeven om keuzes te maken op basis van de daadwerkelijke klimaat, sociale en governance impact die een organisatie maakt.

ESRS-raamwerk - introductie

De informatie moet gepubliceerd worden via een verplicht raamwerk, de ESRS (European Sustainability Reporting Standards). Dit raamwerk wordt gebaseerd op input van de internationale duurzame verslaggevingswereld, bestaande uit bedrijven, overheden, NGO’s en specialisten. Op deze manier probeert de EFRAG (European Financial Reporting Advisory Group, het EU-adviesorgaan dat het raamwerk ontwikkelt) de richtlijnen zoveel mogelijk te laten aansluiten op de praktijk en bestaande rapportages. Veel elementen van het GRI-raamwerk komen daarmee terug in het ESRS-raamwerk en GRI-rapportages zijn hiermee een voorbereiding op ESRS-rapportages.

ESRS-raamwerk - inhoud

Het ESRS-raamwerk bevindt zich op dit moment, eind 2022, nog in de conceptfase. Het concept en voorstel van het raamwerk is gepubliceerd en ligt nu ter consultatie bij de stakeholders van de EFRAG. Dit wil zeggen dat het raamwerk zoals deze momenteel gepubliceerd is, nog kan veranderen. Alhoewel aannemelijk is dat de basis van het raamwerk niet zal veranderen.

Vier basisthema’s

Het raamwerk bestaat uit 14 standaarden, verdeeld over de vier onderdelen; algemeen, klimaat, sociaal en governance. De twee algemene standaarden zijn verplicht voor elk bedrijf dat moet rapporteren en deze bevatten vereisten over de basisprincipes van MVO-verslaglegging en het gebruik van het raamwerk. Daarnaast bevatten de algemene standaarden basisinformatie, zoals het bedrijfsprofiel, strategieën, beleid, doelstellingen en actieplannen die gerapporteerd moeten worden.

Materialiteitonderwerpen

De andere drie onderdelen, klimaat, sociaal en bestuur bevatten elk twee tot vijf thema specifieke standaarden. Bij klimaat zijn dit klimaatverandering, luchtvervuiling, circulariteit, biodiversiteit en waterbronnen. Bij sociaal zijn dit de eigen werknemers, werknemers in de keten, getroffen gemeenschappen en consumenten & eindgebruikers. Bij governance zijn dit bestuur, risicobeheer & intern toezicht en business conduct.

Om voor een organisatie vast te stellen over welke van de bovengenoemde onderwerpen er daadwerkelijk gerapporteerd moet worden, moet er een materialiteitsonderzoek uitgevoerd worden. Dit houdt in dat de stakeholders van een organisatie geraadpleegd worden om vast te stellen op welke van de bovenstaande onderwerpen de organisatie het meeste impact heeft, en welke onderwerpen de meeste impact hebben op de organisatie zelf. Dit is namelijk afhankelijk van de omvang, locaties, businessmodel, samenstelling, sector, toeleveringsketen en bedrijfsprofiel van een organisatie.

Over de onderwerpen die als materialiteit worden vastgesteld moet er verplicht gerapporteerd worden volgens het dubbele materialiteitsprincipe met kansen en risico’s, beleid, doelstellingen, actieplannen en prestaties. Hierbij gaan onderwerpen met het dubbele materialiteitsprincipe in verschillende mate ook de keten in. 

Controle en publicatie

De informatie die gerapporteerd wordt moet met een Limited Assurance gecontroleerd worden door een externe accountant. Het rapport moet onderdeel zijn van het jaarlijkse bestuursverslag en gepubliceerd worden in XHTML-format in overeenstemming met de ESEG-regelgeving.

Kroll SR favicon

Met het versturen van dit formulier geeft u toestemming aan krollsr.nl om via deze gegevens contact met u op te nemen. Wil je weten wat wij met jouw gegevens doen? Lees onze privacyverklaring