Specialist in CSRD- en ESG-verslaglegging.

Klimaattransitieplan

Kroll SR kiest voor een betrokken, alomvattende en deskundige aanpak bij het opstellen van een klimaattransitieplan voor organisaties, in overeenstemming met de ESRS E1 en de CSRD. Met onze gestructureerde methode begeleiden we uw organisatie van begin tot eind door het klimaattransitieplanproces, van een grondige intake tot de definitieve samenstelling en rapportage van uw transitieplan.

Een plan op maat

Onze aanpak bestaat uit vier hoofdonderdelen:

Het Klimaattransitieplan

Het klimaattransitieplan bevat vanuit de ESRS E1 verschillende elementen:

  1. Doelstellingen voor broeikasgasemissiereductie die in lijn zijn met de 1,5-gradendoelstelling van Parijs.
  2. Acties om deze doelstellingen te bereiken.
  3. Financieringsplan.
  4. Evaluatie van gestagneerde emissies.
  5. Formulering in overeenstemming met de EU-taxonomie voor duurzame financiering.
  6. Integratie van het transitieplan in de algemene bedrijfsstrategie.

Gebruik van digitale ondersteuning

Het kan ontmoedigend zijn om te denken aan het verzamelen van alle benodigde gegevens en informatie voor het transitieplan en de rapportage. Echter, Kroll SR beveelt het aan om te beginnen met eenvoudige hulpmiddelen, zoals Excel, voor initiële data-organisatie en analyse. Naarmate uw organisatie groeit in haar begrip en beheersing van de benodigde gegevens, kunnen geavanceerdere systemen geïmplementeerd worden.

Kroll SR favicon

Met het versturen van dit formulier geeft u toestemming aan krollsr.nl om via deze gegevens contact met u op te nemen. Wil je weten wat wij met jouw gegevens doen? Lees onze privacyverklaring