Specialist in CSRD- en ESG-verslaglegging.

Aanvullende diensten

Aanvullend aan de CSRD- en ESG-verslagleggingsactiviteiten, verzorgt Kroll SR ook optioneel de eindredactie, vertaling en de grafische vormgeving voor het ESG- of financiële jaarverslag.

Eindredactie

Bij Kroll SR begrijpen we hoe belangrijk de kwaliteit en toon van uw tekst zijn. Met onze eindredactiedienst bieden we een extra controlelaag om de inhoud te verfijnen en te perfectioneren. Met professionele editors worden spelfouten, grammaticafouten en onregelmatigheden in zinsstructuren en alinea-indelingen extra gecontroleerd voor een veilige externe publicatie. Daarnaast houden ze rekening met de specifieke ’tone-of-voice’ van uw organisatie en zorgen ze voor consistentie in de tekst.

Aanvullend kunnen wij de tekst herformuleren voor een breder publiek en proberen complexe teksten en jargon tot een minimum te beperken, op basis van uw behoeften en wensen.

Vertaling

Kroll SR kan het verslag in elke taal naar wens opleveren. Hiermee wordt het bereik van het verslag aanzienlijk vergroot als uw organisatie stakeholders in het Engels, Duits of Frans heeft. Het vertaalproces start na de eindredactie van de Nederlandse tekst.

Grafische vormgeving

Als uw organisatie niet de middelen of de tijd heeft om een grafisch ontwerper in te schakelen voor de opmaak van het verslag, dan biedt Kroll SR de mogelijkheid om de volledige grafische vormgeving te verzorgen.

De vormgeving van het verslag start in de latere fase van het rapportageproces. De volgende elementen worden hierin meegenomen:

Infographics

We zijn gespecialiseerd in het creëren van infographics die complexe informatie op een eenvoudige en begrijpelijke manier presenteren. Afhankelijk van de klantwensen kunnen er specifieke infographics worden toegevoegd. Deze kunnen betrekking hebben op onderwerpen zoals de waardeketen/supply chain, personeelssamenstelling, waardecreatiemodel, en snelle feiten.

Oplevering

We leveren de rapporten in een interactieve pdf-vorm met klikbare headers, een inhoudsopgave en een automatisch openklappend navigatievenster. Er worden ook exemplaren geschikt voor drukwerk opgeleverd.

Volledige trajecten voor CSRD-compliant rapportages van uw organisatie.

Het opstellen van een klimaattransitieplan, in lijn met de CSRD.

Als basis van de CSRD, de opstelling, uitvoering en rapportage van een dubbele materialiteitsanalyse.

Onder flexibele voorwaarden een eigen interne ESG-manager.

ESG-verslaglegging om de jaarlijkse ESG-impact van de organisatie te communiceren naar stakeholders.

ESG-strategieontwikkeling en -formuleren om intern en extern de handvaten te geven naar een positieve ESG-impact.

ESG-advies op maat. Van strategisch ESG-advies, tot ESG-beleidsadvies tot en met implementatieadvies.

Efficiënte uitvoering van de EcoVadis Assessment met inhoudelijk advies.

Volledige grafische vormgeving voor ESG- en financiële jaarverslagen.

Het opstellen van een klimaattransitieplan, in lijn met de CSRD.

Vertalingen in taal naar keuze voor het ESG-jaarverslag voor het optimale bereik van het ESG-jaarverslag.

Uitvoering of begeleiding van het B Corp traject van uw organisatie.

Kroll SR favicon

Met het versturen van dit formulier geeft u toestemming aan krollsr.nl om via deze gegevens contact met u op te nemen. Wil je weten wat wij met jouw gegevens doen? Lees onze privacyverklaring