MVO- en duurzame verslaglegging voor elk bedrijf

Kroll SR doet het onderzoek en stelt het volledige MVO-verslag van uw organisatie samen.

Kroll SR doet de onderzoeken, analyses, consult, redactie en vormgeving van uw MVO-verslag. In het MVO-verslag komen de ecologische, sociale en economische waardes naar voren. Het op een rij hebben van deze waardes is tegenwoordig van essentieel belang voor uw bedrijfscontinuïteit.

Kroll SR ontwikkelt een MVO- of duurzaamheidsstrategie die naadloos aansluit bij de core-business van uw bedrijf. Het hebben van een MVO- of duurzaamheidsstrategie maakt uw organisatie futureproof.

Kroll SR kan van uw organisatie de CO2-footprint berekenen. Met deze nulmeting kunt u met onze hulp starten met reduceren. Het meten, managen en reduceren van uw CO2-uitstoot zorgt ervoor dat u een positieve milieu-impact gaat maken en bied veel commerciële en marketingkansen.

Kroll SR voert voor uw bedrijf een stakeholderonderzoek uit. Wat vinden welke stakeholders van uw bedrijf nou echt belangrijk op het gebied van milieu, sociale en economische onderwerpen. De resultaten zijn alomvattend en leiden tot nieuwe strategische inzichten.

Een MVO- of duurzaamheidsverslag bevestigt het bestaansrecht van uw bedrijf.

Het verslag vertelt het verhaal van uw organisatie, laat zien wat uw organisatie heeft bereikt op het gebied van MVO/duurzaamheid en vermeld welke milieu, sociale en economische waarden uw organisatie wil behalen.

Vakkundig

Kroll SR gaat vakkundig te werk. Meer dan nodig is, het opleveren van een MVO-/Duurzaamheidsverslag kan een grote verantwoordelijkheid en spannend zijn. Er morgen geen onjuistheden of provocaties in staan. Het verslag van jouw organisatie beantwoord meer vragen dan het creëert.

Communicatief

Kroll SR gelooft in een continue goede communicatie, om goed te begrijpen wat uw bedrijf exact wilt communiceren en het verslag naadloos te laten aansluiten op uw bedrijf. Ook helpt een goede communicatie bij het opbouwen van een sterke band tussen Kroll SR en uw organisatie, waarmee Kroll SR tot de beste inzichten kan komen.

Alomvattend

Kroll SR richt zich op uw gehele organisatie bij het onderzoek en zoekt MVO-bindingen tussen afdelingen, activiteiten en onderwerpen binnen uw organisatie. Ook na publicatie van het MVO-verslag denkt Kroll SR mee met de distributie ervan en denkt zij mee bij het halen van MVO-prestaties die het opvolgend verslag nog sterker maken.

Voor meer vragen of informatie kunt u vrijblijvend contact opnemen met:

U kunt vrijblijvend met Kroll SR contact opnemen voor bijvoorbeeld:

  • Waarom zou een MVO-verslag voor mijn bedrijf interessant zijn?
  • Wat staat er in het MVO-verslag van mijn bedrijf?
  • Wie hebben er baat bij een MVO-verslag van mijn bedrijf?
  • Welke SDG’s sluiten er het beste aan bij mijn bedrijfsvoering?
  • Heeft mijn organisatie een MVO-, CSR-, ESG-, Impact, niet-financieel of duurzaam jaarverslag nodig?