Specialist in CSRD- en ESG-verslaglegging.

CSRD-diensten

CSRD-verslaglegging

Kroll SR biedt een uitgebreide en professionele dienstverlening voor de rapportage volgens de CSRD. Onze dienstverlening omvat een grondige intake, het opstellen van een bedrijfsprofiel conform ESRS 2, en een dubbele materialiteitsanalyse.

We verwerken deze informatie in een eerste concept CSRD-rapport waarin we mogelijke ‘gaps’ identificeren om volledige ESRS/CSRD-compliance te bereiken. Dit kan onder andere zijn; de formulering van een ESG-strategie, de ontwikkeling van beleidsstukken of het opzetten van metingen en datapunten.

Dubbele Materialiteitsanalyse

Kroll SR biedt een grondige en professionele dubbele materialiteitsanalyse dienstverlening, die fundamenteel is voor uw CSRD-traject.

Wij voeren een uitgebreide interne en externe analyse van uw bedrijf uit, stellen en prioriteren stakeholdergroepen op en voeren een diepgaand stakeholderonderzoek en bestuurdersbeoordeling.

Door deze gedetailleerde aanpak krijgen we een helder beeld van de relevante ESG-onderwerpen voor uw organisatie. Onze analyse wordt samengevat in een uitgebreid rapport dat uw management en bestuur een stevige basis biedt voor strategische beslissingen en communicatie met stakeholders.

Klimaattransitieplan

Kroll SR biedt een doortastende en deskundige service voor het opstellen van uw klimaattransitieplan volgens de ESRS E1 en CSRD.

Het traject begint met een uitgebreide intake, om uw organisatieprofiel en uitstootbronnen in kaart te brengen. Vervolgens ontwikkelen we een concept transitieplan, dat we definitief maken op basis van de gewenste acties, maatregelen en doelstellingen.

Tot slot leveren we een definitief transitieplan op, dat volledig in lijn is met ESRS E1 en voorziet in doelstellingen voor hernieuwbare energie, energie-efficiëntie en het beheer van klimaatgerelateerde risico’s en kansen.

Volledige trajecten voor CSRD-compliant rapportages van uw organisatie.

Het opstellen van een klimaattransitieplan, in lijn met de CSRD.

Als basis van de CSRD, de opstelling, uitvoering en rapportage van een dubbele materialiteitsanalyse.

Onder flexibele voorwaarden een eigen interne ESG-manager.

ESG-verslaglegging om de jaarlijkse ESG-impact van de organisatie te communiceren naar stakeholders.

ESG-strategieontwikkeling en -formuleren om intern en extern de handvaten te geven naar een positieve ESG-impact.

ESG-advies op maat. Van strategisch ESG-advies, tot ESG-beleidsadvies tot en met implementatieadvies.

Efficiënte uitvoering van de EcoVadis Assessment met inhoudelijk advies.

Volledige grafische vormgeving voor ESG- en financiële jaarverslagen.

Het opstellen van een klimaattransitieplan, in lijn met de CSRD.

Vertalingen in taal naar keuze voor het ESG-jaarverslag voor het optimale bereik van het ESG-jaarverslag.

Uitvoering of begeleiding van het B Corp traject van uw organisatie.

Kroll SR favicon

Met het versturen van dit formulier geeft u toestemming aan krollsr.nl om via deze gegevens contact met u op te nemen. Wil je weten wat wij met jouw gegevens doen? Lees onze privacyverklaring