Specialist in CSRD- en ESG-verslaglegging.

CSRD-verslag

Kroll SR biedt een betrokken, alomvattende en vakkundige dienstverlening voor uw Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD) traject. Onze aanpak begint met een grondige intake van uw organisatie en ESG-propositie, gevolgd door het opstellen van uw bedrijfsprofiel conform ESRS 2. Wij voeren een dubbele materialiteitsanalyse uit, verwerken deze informatie conform de ESRS en stellen een eerste concept CSRD-rapport samen.

Hierin identificeren we eventuele gaten in de rapportage om volledige ESRS/CSRD-compliantie te bereiken. Dit kan onder andere de formulering van een ESG-strategie, de ontwikkeling van beleidsstukken en het opzetten van metingen en datapunten omvatten.

Onze aanpak

In grote lijnen bestaat een CSRD-traject voor uw organisatie uit de onderstaande fasen:

 1. Intake: Precontractueel en vrijblijvend voeren we een intake uit waarbij we in vogelvlucht de organisatie en huidige ESG-propositie doornemen.
 2. Bedrijfsprofiel/ESRS 2: De eerste fase van de formele samenwerking is het theoretisch op papier zetten van de kenmerken van organisatie, activiteiten, locaties, producten, diensten en de waardeketen.
 3. Dubbele materialiteitsanalyse: Als er nog geen dubbele materialiteitsanalyse beschikbaar is, wordt deze in overeenstemming uitgevoerd. Aan de hand van dit onderzoek stellen we de impactonderwerpen (materialiteit) vast.
  Voor meer informatie over dubbele materialiteit, zie de informatiepagina.
 4. Uitwerking materialiteit: We werken de materialiteit uit conform de ESRS met de bestaande informatie uit de organisatie
 

Op deze manier ontstaat er een 1e conceptrapport. Op basis hiervan zullen de gaten gedicht worden om volledig ESRS/CSRD-compliant te rapporteren. Afhankelijk van de ontbrekende informatie, betekent onder andere:

 1. ESG-strategieformulering: Wanneer een formele ESG-strategie ontbreekt, wordt deze geformuleerd op basis van de dubbele materialiteitsanalyse.
  Zie ook onze ESG-strategiedienstverlening.
 2. Beleidsontwikkeling: Het ontwikkelen en formuleren van beleidsstukken.
  Zie ook onze ESG-adviesdienstverlening.
 3. Metingen: Het opzetten en formaliseren van metingen, datapunten en datastromen. Zowel binnen de organisatie als in de keten.
 

Vervolgens is het 1e volledig CSRD-compliantrapport klaar en kan er ingezet worden op de jaarlijkse vooruitgang en ontwikkeling van de ESG-impact en het volgende CSRD-verslag.

Activiteiten van Kroll SR

Binnen de bovengenoemde fasen en diensten, voert Kroll SR onder ander de volgende activiteiten uit:

Coördinatie en bewaking van het verslagtraject, inclusief communicatie en betrokkenheid bij het bedrijf.

Analyse ter identificatie van belangrijke impact onderwerpen voor de onderneming en stakeholders.
Meer weten over onze dubbele materialiteitsanalysedienstverlening?

Opzetten van rapportagestructuur volgens ESRS, gebaseerd op bedrijfsprofiel en materialiteitsanalyse.

Wanneer de organisatie nog geen klimaattransitieplan heeft, wordt deze ook uitgewerkt.
Meer weten over onze klimaattransitieplandienstverlening?

Opvragen, verwerken en beheren van bedrijfsinformatie conform ESRS-verplichtingen.
Samenstellen ESRS-verslag met teksten, grafieken, tabellen en GAP-analyse van ontbrekende inhoud.
Verzekeren correctheid informatie via interne validatie en directievalidatie voor publicatie.

Consultatie en vorming van beleid waar de organisatie tekortkomt in beleidsstukken, strategieën of implementatieplannen.
Meer weten over ons ESG-adviesdienstverlening?

Optioneel voorziet Kroll SR ook de eindredactie, vertaling en grafische vormgeving van het verslag.

Kroll SR favicon

Met het versturen van dit formulier geeft u toestemming aan krollsr.nl om via deze gegevens contact met u op te nemen. Wil je weten wat wij met jouw gegevens doen? Lees onze privacyverklaring