Specialist in CSRD- en ESG-verslaglegging.

Dubbele materialiteit

Dubbele materialiteit is een essentieel principe binnen de CSRD en ERSRS. Het analyseert en rapporteert de interne en externe effecten van bedrijfsactiviteiten. Deze aanpak is opgesplitst in twee dimensies: ‘Financiële Materialiteit’ en ‘Impact Materialiteit’.

Deze pagina gaat over de dubbele materialiteitsanalyse in het algemeen. Voor de dubbele materialiteitsanalyse diensten van Kroll SR, zie onze dienstenpagina.

Wat is Dubbele Materialiteit?

Dubbele materialiteit betreft twee belangrijke facetten van een organisatie:

 • Financiële Materialiteit: De essentiële informatie voor het begrijpen van de ontwikkeling, resultaten en positie van een organisatie.
 • Impact Materialiteit: Dit richt zich op de effecten van de activiteiten van de organisatie op de maatschappij en het milieu.
 

Financiële Dimensie (outside-in)

De financiële dimensie behandelt de effecten van ESG-gerelateerde factoren op de financiële prestaties en positie van de organisatie. Dit omvat het beoordelen van hoe ESG-kwesties potentiële risico’s en kansen kunnen creëren die financiële gevolgen kunnen hebben.

Impactdimensie (inside-out)

Deze dimensie van dubbele materialiteit analyseert de effecten van bedrijfsactiviteiten op de samenleving en het milieu. Dit kan variëren van milieueffecten zoals vervuiling en klimaatverandering, tot sociale effecten zoals werknemerswelzijn en gemeenschapsontwikkeling.

Het belang van Dubbele Materialiteit

Dubbele materialiteit biedt organisaties diverse voordelen. Het identificeert de meest significante duurzaamheidsrisico’s en -kansen, draagt bij aan betere besluitvorming en bevordert transparante en verantwoordelijke communicatie met stakeholders. Dubbele materialiteit is niet alleen een verplichting onder CSRD en ESRS, maar biedt ook waarde voor strategische planning, risicobeheer en stakeholdercommunicatie.

Het toepassen van het dubbele materialiteitsprincipe draagt bij aan het creëren van transparante en verantwoordelijke organisaties die beter in staat zijn om aan de verwachtingen van hun stakeholders te voldoen. Deze aanpak kan organisaties ook helpen bij het identificeren van significante duurzaamheidsrisico’s en -kansen, wat bijdraagt aan betere besluitvorming en het succes op lange termijn van het bedrijf.

Stappen om de Dubbele Materialiteit van een organisatie vast te stellen

Om de dubbele materialiteit van uw organisatie vast te stellen, moet u een dubbele materialiteitsanalyse uitvoeren. Deze analyse helpt u bij het identificeren en prioriteren van de meest materiële onderwerpen op basis van hun impact op uw organisatie en op milieu-, sociale en economische aspecten.

 • Identificatie van Materiële Onderwerpen: Identificeer de belangrijkste ESG-kwesties die relevant zijn voor uw organisatie.
 • Prioritering: Prioriteer de geïdentificeerde onderwerpen op basis van hun waarschijnlijke impact op uw organisatie (financiële materialiteit) en hun impact op de samenleving en het milieu (impact materialiteit).
 • Validatie: Controleer en valideer uw resultaten door middel van stakeholderbetrokkenheid.
 • Integratie in Strategie en Verslag.

 

De Implementatie van het Due Diligence-Proces

Het due diligence-proces is een essentieel onderdeel van het vaststellen van dubbele materialiteit. Dit proces omvat het identificeren, beoordelen en aanpakken van de risico’s en impacts van de activiteiten van uw organisatie. Dit proces betrekt ook stakeholders, met name degenen die direct door de activiteiten van uw organisatie worden beïnvloed.

 

Stakeholderbetrokkenheid

Stakeholders spelen een vitale rol in het materialiteitsproces. Dit omvat niet alleen het betrekken van stakeholders bij het bepalen van de materialiteit, maar ook het continu engageren met hen. Dit proces is geen eenmalige oefening, maar een voortdurende inspanning die verschillende groepen omvat, zoals werknemers, investeerders, klanten, en degenen die direct getroffen zijn door de activiteiten van uw organisatie.

Dubbele Materialiteit: Meer dan alleen voldoen aan de CSRD en ESRS

Hoewel de CSRD en ESRS de implementatie van een dubbele materialiteitsanalyse vereisen, gaat de waarde ervan verder dan enkel het naleven van deze normen. Het kan een krachtig hulpmiddel zijn voor strategische planning, risicobeheer, en communicatie met stakeholders.

Om de waarde van het dubbele materialiteitsprincipe volledig te benutten, moeten organisaties dit integreren in hun bedrijfsstrategie en het omarmen als een deel van hun aanpak om duurzame waarde te creëren. Met een goed uitgevoerde dubbele materialiteitsanalyse kan uw organisatie op een transparante en verantwoorde manier opereren, beter inspelen op de verwachtingen van stakeholders, en bijdragen aan een duurzamere toekomst.

Het voordeel van een goed uitgevoerde dubbele materialiteitsanalyse

Het uitvoeren van een grondige dubbele materialiteitsanalyse kan uw organisatie helpen haar impact op de wereld te begrijpen en de risico’s en kansen te identificeren die verband houden met milieu-, sociale en governance-kwesties. Hier zijn enkele voordelen die een goed uitgevoerde dubbele materialiteitsanalyse kan opleveren:

 • Inzicht: Het biedt inzicht in de risico’s en kansen die verband houden met de belangrijkste ESG-kwesties voor uw organisatie. Het kan uw organisatie helpen begrijpen hoe deze kwesties haar financiële prestaties en positie kunnen beïnvloeden.
 • Betere Besluitvorming: De inzichten verkregen uit de dubbele materialiteitsanalyse kunnen uw organisatie helpen bij het maken van beter geïnformeerde beslissingen over strategie, risicobeheer en resource allocatie.
 • Stakeholder Engagement: Door het betrekken van stakeholders bij het materialiteitsproces, kan uw organisatie beter inzicht krijgen in hun verwachtingen en zorgen. Dit kan helpen bij het opbouwen van sterke relaties met stakeholders en het verbeteren van uw reputatie.
 • Transparantie: Het rapporteren van de resultaten van uw dubbele materialiteitsanalyse kan uw organisatie transparanter maken en bijdragen aan het vertrouwen van stakeholders.

Hoe de Dubbele Materialiteitsanalyse te Integreren in uw Bedrijfsstrategie

Om de voordelen van de dubbele materialiteitsanalyse volledig te benutten, is het belangrijk om deze in uw bedrijfsstrategie te integreren. Dit betekent dat u rekening moet houden met de resultaten van de analyse bij het maken van strategische beslissingen en het plannen van uw toekomstige activiteiten. Hier zijn enkele stappen die u kunt volgen om dit te doen:

 • Incorporeren in de Strategische Planning: Gebruik de inzichten van de dubbele materialiteitsanalyse om uw strategische planning te informeren. Dit kan betekenen dat u nieuwe kansen identificeert, risico’s beheert of uw bedrijfsmodel aanpast.
 • Integreren in Risicobeheer: Gebruik de resultaten van de analyse om uw risicobeheerprocessen te verbeteren. Dit kan betekenen dat u nieuwe risico’s identificeert, bestaande risico’s opnieuw evalueert of nieuwe strategieën ontwikkelt om met risico’s om te gaan.
 • Gebruiken voor Stakeholdercommunicatie: De resultaten van de dubbele materialiteitsanalyse kunnen waardevolle informatie bieden voor uw communicatie met stakeholders. Het delen van deze informatie kan helpen bij het opbouwen van vertrouwen en het verbeteren van uw reputatie.

Door de dubbele materialiteitsanalyse te integreren in uw bedrijfsstrategie, kunt u uw organisatie beter positioneren om duurzame waarde te creëren.

Kroll SR favicon

Met het versturen van dit formulier geeft u toestemming aan krollsr.nl om via deze gegevens contact met u op te nemen. Wil je weten wat wij met jouw gegevens doen? Lees onze privacyverklaring