Specialist in CSRD- en ESG-verslaglegging.

Waarover rapporteren (ESRS)

De Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD) is een nieuwe Europese wetgeving die grotere organisaties verplicht stelt om hun jaarlijkse duurzaamheidsimpact te rapporteren. In de volgende secties gaan we dieper in op de structuur van de CSRD, de opbouw, de relevante thema’s en onderwerpen, en de soorten datapunten die gerapporteerd moeten worden.

Deze pagina gaat over de inhoudelijke rapportageverplichtingen van de CSRD, de ESRS. Voor de CSRD-diensten van Kroll SR, zie onze dienstenpagina.

Structuur en opbouw van de CSRD

De CSRD legt een uitgebreide rapportageverplichting op aan ondernemingen. Om hieraan invulling te geven, worden de European Sustainability Reporting Standards (ESRS) ontwikkeld door EFRAG. Deze standaarden helpen bedrijven om hun duurzaamheidsprestaties op een gestandaardiseerde manier te rapporteren.

Het ontwerp van de ESRS volgt de “regel van drie”:

 • Drie lagen: algemeen (standaarden voor alle entiteiten), sectorspecifiek (standaarden alleen voor een bepaalde sector), en entiteit-specifiek (standaarden over hoe een organisatie dient te rapporteren over eigen relevante onderwerpen).
 • Drie rapportagegebieden: strategie, implementatie, en prestatiemeting.
 • Drie onderwerpen: milieu (inclusief klimaat), sociaal, en governance, gezamenlijk aangeduid als “ESG“.

Rapportagethema's en -onderwerpen

De ESRS maakt onderscheid tussen vier hoofdthema’s:

 • Algemeen: Hierbij gaat het om basisprincipes van ESG-verslaggeving en algemene bedrijfsinformatie, zoals strategieën, beleid, doelstellingen en actieplannen.
 • Milieu: Dit omvat onderwerpen zoals klimaatverandering, vervuiling, water- en mariene hulpbronnen, biodiversiteit en ecosystemen, en het gebruik van grondstoffen en de circulaire economie.
 • Sociaal: Dit richt zich op kwesties die te maken hebben met de eigen beroepsbevolking, werknemers in de waardeketen, getroffen gemeenschappen en consumenten en eindgebruikers.
 • Governance: Dit betreft onderwerpen zoals bedrijfsgedrag, risicobeheer en intern toezicht.

Elk van deze thema’s omvat een aantal specifieke standaarden.

Dubbele materialiteitsanalyse

Een belangrijk onderdeel van de rapportage onder de CSRD is de beoordeling van de materialiteit van onderwerpen, de dubbele materialiteitsanalyse. Dit houdt in dat organisaties de onderwerpen moeten identificeren die de grootste impact hebben op hun bedrijf, en die tegelijkertijd het meest beïnvloed worden door hun bedrijf. Een dergelijke beoordeling wordt uitgevoerd door middel van een stakeholderconsultatie.

Voor meer informatie over de dubbele materialiteitsanalyse, zie onder informatiepagina.

Uitwerking van de materialiteit

Wanneer de materialiteit is vastgesteld aan de hand van een dubbele materialiteitsanalyse, kan de materialiteit uitgewerkt worden aan de hand van de ESRS. De ESRS bestaat uit drie hoofdonderwerpen waarover moet worden gerapporteerd. Elk onderwerp heeft verschillende rapportagevereisten, die worden uitgelegd in de ESRS:

 1. Milieu (Environmental):
  a. Klimaatverandering
  b. Vervuiling
  c. Water- en mariene bronnen
  d. Biodiversiteit en ecosystemen
  e. Gebruik van hulpbronnen en circulaire economie 
 2. Sociaal (Social): 
  a. Eigen personeel
  b. Werknemers in de waardeketen
  c. Getroffen gemeenschappen
  d. Consumenten & eindgebruikers
 3. Bestuur (Governance):
  a. Bedrijfsvoering

Rapportagevereisten en -indicatoren

Deze algemene onderwerpen omvatten tal van indicatoren die moeten worden gerapporteerd. Enkele voorbeelden van indicatoren voor frequente rapportage zijn: Meten van de hoeveelheid afval; Meten van de instroom van hulpbronnen; Totaal watergebruik; en recyclingpercentages. Daarnaast worden de eenheden voor de gegevens ook gegeven door de ESRS. Dit kan bijvoorbeeld zijn: Kg, tonnen CO₂-equivalenten, percentages of liters water per netto-omzet, et cetera. De ESRS zal organisaties begeleiden bij het meten van deze niet-financiële gegevens.

Kroll SR favicon

Met het versturen van dit formulier geeft u toestemming aan krollsr.nl om via deze gegevens contact met u op te nemen. Wil je weten wat wij met jouw gegevens doen? Lees onze privacyverklaring