Specialist in CSRD- en ESG-verslaglegging.

Samenstelling ESG-verslag

Het opstellen van een ESG-verslag (Environment, Social and Governance) is een integraal onderdeel van duurzame bedrijfsvoering. Het vormt een belangrijk communicatiemiddel tussen een organisatie en haar stakeholders over hoe zij invulling geeft aan haar duurzaamheidsambities. Kroll SR is gespecialiseerd in het opstellen van ESG-verslagen volgens de meest toegepaste en omvattende raamwerk, de Global Reporting Initiative (GRI) Standards 2021. Dit artikel legt uit wat de inhoud is van een ESG-verslag, hoe de structuur eruit ziet, en welke hoofdstukken erin zitten.

Wat bevat een ESG-verslag?

Een ESG-verslag biedt inzicht in de economische, milieu- en sociale impact van de activiteiten van een organisatie. Kroll SR adviseert ook om de Sustainable Development Goals (SDG’s) in het verslag op te nemen. Het bevat de volgende hoofdonderdelen:

 • Bedrijfsprofiel: Geeft een overzicht van de activiteiten, samenstelling en waardecreatie van de organisatie.
 • Bestuur: Identificeert het hoogste bestuursorgaan dat verantwoordelijk is voor de ESG-impact van de organisatie.
 • Organisatiecontext: Beschrijft de relevante ontwikkelingen en trends in de sector en op het gebied van klimaat.
 • Materialiteitsonderzoek: Toetst welke klimaat-, sociale en economische onderwerpen de komende jaren de hoogste prioriteit hebben voor de organisatie en haar stakeholders.
 • Impactonderwerpen: Geeft een overzicht van de strategische, ESG-toegevoegde waarde voor de organisatie en haar stakeholders. De impactonderwerpen worden onderverdeeld in klimaat-, sociale- en economische impactthema’s.
 

Kroll SR kan uw organisatie voorzien van een volledig GRI-verslag. Klik hier voor meer informatie over het verslagtraject of hier voor direct contact.

Wat is de structuur van een ESG-verslag?

Het ESG-verslag volgt de GRI Standards 2021, die bestaat uit drie hoofdstandaarden: Universele standaarden, Sectorstandaarden en Onderwerpstandaarden. Elke standaard geeft richtlijnen over hoe bepaalde informatie moet worden gepresenteerd en gerapporteerd.

 1. Universele standaarden: Verduidelijken de kernprincipes en concepten die van toepassing zijn op alle organisaties, zoals de manier waarop zij hun impact identificeren en rapporteren, en hoe ze hun stakeholders betrekken.
 2. Sectorstandaarden: Bieden sectorspecifieke richtlijnen voor de rapportage van ESG-impact, waardoor organisaties hun prestaties beter kunnen vergelijken met die van anderen in hun sector.
 3. Onderwerpstandaarden: Richt zich op specifieke ESG-thema’s zoals emissies, energieverbruik, afvalbeheer, biodiversiteit, gezondheid en veilig werken, diversiteit en inclusie, sociale en milieu toetsing van leveranciers, training en educatie, etc.

Materialiteitsonderzoek (impactanalyse)

Het materialiteitsonderzoek bepaalt welke klimaat-, sociale en economische onderwerpen de hoogste prioriteit krijgen in de komende jaren voor uw organisatie – een proces dat ook bekend staat als materialiteit. Deze uitgekozen onderwerpen vormen de basis van het verslag en worden volgens de GRI-richtlijnen volledig gerapporteerd in het verslag.

Het materialiteitsonderzoek biedt waardevolle inzichten in de stakeholders en geeft een duidelijke richting aan de ESG-koers van uw organisatie. Ondernemingen die onder de CSRD vallen, moeten rapporteren over hun dubbele materialiteit, wat betekent dat de impact van de organisatie op het betreffende onderwerp gerapporteerd moet worden, evenals de impact van dit onderwerp op de organisatie.

De impactonderwerpen kunnen worden onderverdeeld in drie thema’s: klimaat (milieu), sociaal (menselijk) en governance (financieel). Hieronder worden enkele voorbeelden van deze impactonderwerpen gegeven:

Klimaatimpact onderwerpen:

 • Emissies (CO₂-uitstoot)
 • Energieverbruik
 • Afvalstromen (circulariteit)
 • Materialen (circulariteit)
 • Water
 • Biodiversiteit

Sociale impactonderwerpen:

 • Gezondheid en veiligheid van werknemers
 • Diversiteit en inclusie
 • Sociaal werkgeverschap
 • Toetsing van leveranciers en ketenpartners
 • Duurzame inzetbaarheid
 • Gezondheid en veiligheid van de consument
 • Ontwikkelingsmogelijkheden
 • Digitale werknemers- en klantprivacy
 • Omgevingshinder

Economische impactonderwerpen:

 • Lokale financiële impact
 • Indirecte economische impact
 • Financiële prestaties
 • Marktaanwezigheid

Elk van deze thema’s heeft strategische ESG-waarde voor uw organisatie en uw stakeholders, die kan worden uitgedrukt in termen van:

 • Beleid
 • Kwantificatie
 • Doelstelling
 • Kwalitatieve toelichting

Kroll SR kan uw organisatie voorzien van een volledig GRI-verslag volgens de 2021 GRI-standaarden. Klik hier voor meer informatie over het verslagtraject of hier voor direct contact.

Nieuwe GRI-standaarden in 2021

In 2021 heeft GRI nieuwe rapportagestandaarden gepubliceerd. Deze worden verplicht voor rapporten die na 1 januari 2023 worden gepubliceerd.

De nieuwe GRI-standaarden zijn verdeeld in drie hoofdstandaarden: Universele standaarden, Sectorstandaarden en Onderwerpstandaarden. Hieronder vindt u een kort overzicht van deze standaarden en hun belangrijkste kenmerken.

Universele Standaarden

GRI 1: Foundation 2021 legt uit waarom en hoe bedrijven de universele standaarden moeten toepassen. Het definieert de sleutelbegrippen die in alle andere standaarden worden gebruikt en geeft een overzicht van het proces voor het identificeren van de relevante onderwerpen voor het verslag.

GRI 2: Universal Standards 2021 legt de principes en benaderingen uit voor het rapporteren over de context van de organisatie, de belangrijkste stakeholders en de materialiteitsanalyse. Het gaat ook in op de vraag hoe organisaties de doelstellingen van de Duurzame Ontwikkelingsdoelen van de Verenigde Naties kunnen integreren in hun rapportage.

GRI 3: Reporting Principles 2021 geeft aan hoe organisaties de rapportageprincipes kunnen toepassen bij het voorbereiden van hun verslag. Het gaat ook in op hoe de kwaliteit van het verslag kan worden gewaarborgd.

Sectorstandaarden

De sectorstandaarden bieden specifieke begeleiding voor industrieën en sectoren. Ze bevatten informatie over de meest relevante onderwerpen voor elke sector, evenals informatie over hoe deze onderwerpen kunnen worden gerapporteerd.

Onderwerpstandaarden

De onderwerpstandaarden zijn verdeeld in drie categorieën: economisch, milieu gerelateerd, en maatschappelijk. Ze omvatten specifieke thema’s zoals emissies, arbeidsomstandigheden en mensenrechten. Elke onderwerpstandaard geeft informatie over hoe het specifieke onderwerp kan worden gerapporteerd en geeft richtlijnen voor het vaststellen van de materialiteit van dat onderwerp.

De nieuwe GRI-standaarden bieden een meer gestructureerde en gedetailleerde benadering van duurzaamheidsrapportage, met een sterke focus op de relevantie en materialiteit van de gerapporteerde informatie. Ze helpen bedrijven om beter te begrijpen hoe ze hun impact op de samenleving en het milieu kunnen meten en rapporteren, en hoe ze hun duurzaamheidsstrategie kunnen verbeteren.

Kroll SR favicon

Met het versturen van dit formulier geeft u toestemming aan krollsr.nl om via deze gegevens contact met u op te nemen. Wil je weten wat wij met jouw gegevens doen? Lees onze privacyverklaring