Specialist in CSRD- en ESG-verslaglegging.

ESRS en CSRD: Een CSRD-gids tot en met 2028

Geschreven door: Guido Swarts

Op 31 juli 2023 heeft de Europese Commissie (EC) een historische stap gezet naar duurzaamheidsrapportage door de definitieve delegated act van de European Sustainability Reporting Standards (ESRS) vast te stellen. Deze mijlpaal is cruciaal voor bedrijven en instellingen die streven naar transparantie en verantwoorde bedrijfsvoering.

ESRS en CSRD in een notendop

De ESRS, vastgelegd in de delegated act, fungeert als de standaard voor duurzaamheidsrapportage en ondersteunt de Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD). De CSRD is ontworpen om een consistente en vergelijkbare aanpak binnen de EU te waarborgen, met als doel bedrijven aan te moedigen hun impact op het milieu, sociale aspecten en governance transparant te maken.

Overgangsperiode 2024-2028

Met de wet nu ingevoerd, werpen we een blik op de implementatiefasen van 2024 tot 2028, die bedrijven van verschillende omvang en aard raken.

Boekjaar 2024: Focus op grootschalige ondernemingen

De Nederlandse wet moet de CSRD uiterlijk op 6 juli 2024 implementeren. Vanaf 1 januari 2024 zijn grootschalige ondernemingen, waaronder banken, verzekeraars en beursgenoteerde bedrijven met meer dan 500 medewerkers, verplicht ESRS-data te verzamelen voor rapportage in 2025.

Boekjaar 2025: Uitbreiding naar overige grote entiteiten

In 2025 breidt de verplichting uit naar alle grote ondernemingen, beursgenoteerd of niet, die voldoen aan twee van de drie criteria (250+ medewerkers, activa > 25 miljoen, netto-omzet > 50 miljoen). Rapportage over 2025 is vereist in 2026.

Boekjaar 2026: Aandacht voor kleine en middelgrote spelers

Vanaf 1 januari 2026 moeten kleine beursgenoteerde MKB-bedrijven hun duurzaamheidsinformatie verzamelen. Ook worden er vanaf 1 oktober 2026 standaarden ingevoerd voor limited assurance. Dit betekent dat er steekproefsgewijs wordt gecontroleerd, wat resulteert in een gemiddeld tot laag vertrouwen in de juistheid van de informatie.

Boekjaar 2028: Focus op duurzaamheid buiten de EU of EER

In 2028 moeten grote of beursgenoteerde dochtervennootschappen en bijkantoren met een netto-omzet van meer dan 40 miljoen euro in bepaalde gevallen een separaat duurzaamheidsverslag publiceren voor de gehele groep buiten de EU of EER.

Boekjaar 2029: Reasonable assurance door de externe accountant

Verder worden de controles op de juistheid van de informatie verhoogd door de invoering van ‘reasonable assurance’, dit wordt vanaf 1 oktober 2028 ingevoerd. Hierdoor worden bedrijven verplicht om hun informatie strikter volgens de regels te rapporteren, waardoor er minder ruimte is voor fouten en misinformatie.

Evolutie in de duurzaamheidstransparantie

Deze evolutie benadrukt niet alleen de noodzaak van transparantie, maar legt ook een grotere verantwoordelijkheid op bedrijven om duurzaamheidsinspanningen kenbaar te maken. Bedrijven, zelfs als ze momenteel niet onder de CSRD-regels vallen, moeten informeren of (mogelijke) partners rapportageplichtig zijn. Het delen van informatie over waardeketen, stakeholderanalyse en materialiteitsanalyse met deze partners wordt essentieel in het behouden van deze leverancier en klant relaties.

Op tijd beginnen

Deze stappen naar duurzaamheidsrapportage zijn een teken van een groeiende druk voor bedrijven om hun bijdrage aan een duurzame toekomst te demonstreren. Het is van vitaal belang voor bedrijven om deze veranderingen tijdig te begrijpen en te implementeren om te voldoen aan steeds strenger wordende normen voor financiële rapportage en duurzaamheid.

Kroll SR biedt een uitgebreide ondersteuning op het gebied van duurzaamheidsrapportage, met volledige trajecten voor CSRD-compliant rapportages van uw organisatie. Onze diensten omvatten niet alleen het opstellen en uitvoeren van een dubbele materialiteitsanalyse, de basis van CSRD-rapportage, maar strekken zich ook uit tot ESG-verslaglegging om de jaarlijkse ESG-impact van uw organisatie helder te communiceren naar stakeholders. Daarnaast bieden wij diverse aanvullende diensten, zoals ESG-strategieadvies, verslagredactie en grafische vormgeving voor jaarverslagen.

Geschreven door: Guido Swarts
ESG-consultant
Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email
Kroll SR favicon

Met het versturen van dit formulier geeft u toestemming aan krollsr.nl om via deze gegevens contact met u op te nemen. Wil je weten wat wij met jouw gegevens doen? Lees onze privacyverklaring