Specialist in CSRD- en ESG-verslaglegging.

Wat is XBRL en hoe werkt het in de CSRD?

Geschreven door: Guido Swarts

In de dynamische wereld van duurzaamheidsrapportage markeert de Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD) een opvallend keerpunt. Met een focus op digitalisering en transparantie legt de CSRD de verplichting op om XBRL (eXtensible Business Reporting Language) te gebruiken voor rapportage in XHTML-formaat. Deze overgang naar digitale tagging staat op het punt om de manier waarop bedrijven hun milieu-, sociale en governance (ESG)-informatie openbaar maken, ingrijpend te veranderen.

Wat is XBRL?

XBRL, oorspronkelijk ontwikkeld in 1998 voor financiële informatie, is een reeks specificaties voor digitale bedrijfsrapportage. Het vervangt traditionele papieren of PDF-rapporten door machine-leesbare formulieren. Rapporten in XBRL-formaat maken gebruik van een taxonomie om menselijke en machine-leesbare termen te definiëren, waardoor een digitale representatie van rapportageregels ontstaat.

De CSRD omarmt XBRL en harmoniseert duurzaamheidsopenbaarmaking met financiële rapportagestandaarden. Andere duurzaamheidsrapportages, zoals die van het Sustainability Accounting Standards Board (SASB), tonen de potentie aan om de beschikbaarheid en kwaliteit van ESG-gegevens te verbeteren door het gebruik van een XBRL-taxonomie. Het proces van XBRL-tagging in duurzaamheidsrapportage vergt echter extra tijd en vraagt om aanvullende validatie en kwaliteitscontroles.

Hoe werkt XBRL-tagging in CSRD-rapportage?

1. Opstellen van het verslag in XHTML

Bedrijven onder de CSRD moeten hun ESRS-gegevens opstellen in XHTML-formaat, dat zowel menselijk leesbaar is als dient als basis voor XBRL-tagging.

2. Identificeren van ESRS-informatie

Voordat XBRL-tags worden toegepast, moet de organisatie identificeren welke informatie als ESRS-gerelateerd moet worden gelabeld, inclusief milieu-, sociale en governance-indicatoren.

3. Toewijzen van XBRL-tags

Voor elke ESRS-gerelateerde datum, tekst of cijfer wordt een specifieke XBRL-tag toegewezen, waardoor gestandaardiseerde codes ontstaan die de betekenis en context van de informatie beschrijven.

4. Gebruik van XBRL Taxonomie

Bedrijven moeten de juiste XBRL-taxonomie selecteren die overeenkomt met ESRS-richtlijnen en de aard van hun bedrijfsactiviteiten. Echter, deze is voor de CSRD en de gerelateerde ESRS data punten nog niet beschikbaar.

5. Inbedding van XBRL-tags in XHTML

Met specifieke software worden de toegewezen XBRL-tags ingebed in het XHTML-verslag, waardoor het zowel menselijk leesbaar als machineleesbaar wordt.

6. Validatie en kwaliteitscontrole

Na tagging ondergaat het verslag validatieprocessen en kwaliteitscontroles om ervoor te zorgen dat XBRL-tags correct zijn toegepast en informatie consistent en nauwkeurig is.

7. Indienen en distributie

Na tagging en validatie kan het verslag worden ingediend bij regelgevende instanties. Bedrijven moeten overwegen hoe ze het gedigitaliseerde verslag beschikbaar stellen aan belanghebbenden.

Voorbereiding op de Impact van CSRD

Met de integratie van digitale tagging-principes door CSRD moeten bedrijven zich voorbereiden op de impact op hun rapportageprocessen. Lessen uit de XBRL-adoptie in financiële rapportage benadrukken de noodzaak van standaardisatie en zorgvuldige overweging van waar specifieke informatie wordt geplaatst. Het digitale tagging-proces verlengt de rapportagetijdlijn, waarvoor voldoende tijd moet worden gereserveerd door zowel bedrijven als accountants.

Geschreven door: Guido Swarts
ESG-consultant
Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email
Kroll SR favicon

Met het versturen van dit formulier geeft u toestemming aan krollsr.nl om via deze gegevens contact met u op te nemen. Wil je weten wat wij met jouw gegevens doen? Lees onze privacyverklaring