Specialist in CSRD- en ESG-verslaglegging.

Kwalitatieve en kwantitatieve datapunten in de CSRD en ESRS

Geschreven door: Guido Swarts

In 2024 wordt de Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD) voor de eerste paar bedrijven verplicht, waarmee een nieuw tijdperk van bedrijfsrapportage wordt ingeluid, waarin duurzaamheid centraal staat. Niet alleen grote bedrijven maar ook het MKB moet zich voorbereiden op deze veranderingen, omdat zelfs kleine ondernemingen onder de loep worden genomen als ze leveren aan CSRD-verplichte partners. In dit artikel duiken we in de essentie van duurzaamheidsrapportage, met specifieke aandacht voor de kwalitatieve en kwantitatieve data punten in de European Sustainability Reporting Standards (ESRS).

CSRD en ESRS: Een overzicht

De CSRD verplicht Europese ondernemingen om te rapporteren over environmental, social, en governance (ESG) thema’s. Om uniformiteit te waarborgen, dienen bedrijven de European Sustainability Reporting Standards (ESRS) te volgen. Waar de CSRD de ‘wat, wie, waar en wanneer’ voorschrijft, biedt de ESRS gedetailleerde richtlijnen over ‘hoe’ gerapporteerd moet worden

De ESRS bestaat uit twaalf rapporteringsstandaarden, waarvan de eerste twee (ESRS 1 en ESRS 2) gelden voor alle ondernemingen binnen het CSRD-bereik. ESRS 1 biedt inzicht in de algemene opbouw van de standaarden, terwijl ESRS 2 specifieke rapportage-eisen vastlegt voor duurzaamheidsthema’s op algemeen niveau.

Een cruciaal aspect van ESRS-rapportage is de materialiteitsanalyse, waarbij ondernemingen zowel de financiële impact van duurzaamheidsfactoren op henzelf als hun impact op het milieu en de samenleving moeten beoordelen. ESRS 2 wordt beschouwd als altijd materieel en ondernemingen moeten het volgen, maar sommige verplichtingen gelden niet direct in het eerste jaar.

Kwalitatieve gegevens in ESRS: Algemene toelichtingen

In tegenstelling tot financiële rapportages, domineren kwalitatieve gegevens de ESRS. Maar liefst 75% van de gegevenspunten vereisen tekstuele input, met name in de algemene toelichtingen (ESRS 2). Hier moet de onderneming informatie verschaffen over de governance structuur, impact-risico-en kansenbeheer van duurzaamheidsdoelstellingen, en de bedrijfsstrategie op een algemeen niveau. Ook van groot belang is de materialiteitsanalyse met uitgebreide uitleg waarom welke materialiteit onderwerpen belangrijk zijn voor de organisaties en de stakeholders.

Kwantitatieve data in ESRS: Milieu, sociaal, en financieel

De overige 25% van ESRS-gegevenspunten bestaat uit kwantitatieve data, waaronder CO₂-uitstoot, energieverbruik, en materiaalverbruik. Deze vallen onder de milieu-standaarden (ESRS E1 tot E5). Opmerkelijk is dat ESRS ook kwantitatieve data vereist voor sociale onderwerpen zoals ziekteverzuim, trainingsuren, en diversiteitsverhoudingen. Bovendien toont de CSRD interesse in de financiële prestaties van rapporterende ondernemingen. Als ondernemer is het begrijpen van de nuances tussen kwalitatieve en kwantitatieve gegevens in de CSRD en ESRS essentieel om effectief te kunnen rapporteren en te gedijen in de toekomst van duurzaamheidsrapportage.

Heeft u ondersteuning nodig bij uw CSRD-rapportage? Kroll SR biedt een uitgebreid dienstenpakket, waaronder volledige trajecten voor CSRD-compliant rapportages, opstellen van ESG-verslagen, dubbele materialiteitsanalyses en aanvullende diensten zoals ESG-strategieadvies en verslagredactie. Neem contact met ons op voor deskundige begeleiding bij het voldoen aan duurzaamheidsrapportagevereisten en het communiceren van uw ESG-impact naar stakeholders.

Geschreven door: Guido Swarts
ESG-consultant
Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email
Kroll SR favicon

Met het versturen van dit formulier geeft u toestemming aan krollsr.nl om via deze gegevens contact met u op te nemen. Wil je weten wat wij met jouw gegevens doen? Lees onze privacyverklaring