Specialist in CSRD- en ESG-verslaglegging.

CSRD EFRAG Excelsheet implementatiebegeleiding

Geschreven door: Guido Swarts

Recentelijk heeft de European Financial Reporting Advisory Group (EFRAG) een ESRS registerdocument onthuld. Deze voorlopige versie dient als een essentieel instrument, met een uitgebreid overzicht van 1178 milieukundige, sociale en governance (ESG) datapunten die van cruciaal belang zijn voor bedrijven die zich aan de CSRD houden.

De ESRS-datapunten op een gestructureerde manier

Het ESRS-document versimpelt de regelementen op een gestructureerde manier, waaronder in welke gegevenstypen de reglementen verstrekt moeten worden (monetair, percentage, volume, kwalitatief), specificatie of een datapunt vrijwillig of verplicht is en kruisverwijzingen naar verschillende EU-wetgevingen, zoals de SFDR, PILLAR 3, Benchmark en CLP (Classification, Labeling, en packaging).

Hierdoor ontstaat er veel meer duidelijkheid over hoe de datapunten gerapporteerd moeten worden onder de 12 ESRS-categorieën (inclusief de onderwerpen klimaat, uitstoot, en medewerkers in de waardeketen). Deze datapunten variëren van beschrijvend tot semi-beschrijvend, waarbij absolute waarden, percentages, monetaire eenheden, eenheden van energie en correspondenties voor broeikasgassen (GHG) en SFDR voor bedrijven overzichtelijker te rapporteren wordt.

Materialiteitsanalyse & de Excelsheet

Als onderdeel van het CSRD-voorbereidingsproces worden bedrijven aangemoedigd om een grondige materialiteitsbeoordeling uit te voeren voor zowel impact- als financiële overwegingen. Dit omvat het afstemmen op CSRD-standaarden en het uitvoeren van een gap-analyse om ervoor te zorgen dat de beschikbare gegevens overeenkomen met de vereiste informatie.

De dubbele materialiteitsanalyse komt naar voren als een cruciale stap in dit proces, waardoor het filteren en koppelen van datapunten wordt vergemakkelijkt. Echter, het Excel-document wordt afgeraden als startpunt bij het onderzoeken van materialiteitsonderwerpen. Het aantal te behouden en bekend te maken datapunten hangt af van de materiële aspecten die zijn geïdentificeerd tijdens de materialiteitsanalyse. Deze strategische aanpak zorgt ervoor dat rapportage niet alleen uitgebreid is, maar ook is afgestemd op de specifieke nuances van het impact- en financiële landschap van elke organisatie.

Veranderingen

Terwijl de ESRS-datapuntenlijst doorgaat met de afrondingsfase, benadrukken lopende discussies binnen de Sustainability Reporting Technical Expert Groep (SR TEG) de voortdurende verandering van richtlijndocumenten, inclusief die met betrekking tot materialiteitsbeoordelingen. Dit benadrukt het belang van op de hoogte blijven van updates en flexibel blijven in de aanpak naarmate de regelgeving zich ontwikkelt. Link naar de meest recente versie van het CSRD implementation guidance excel sheet: https://efrag.sharefile.com/share/view/s1a12c193b86d406e90b1bcd7b6bb8f6f/fo37c90b-9d9b-4432-a76b-27760cfcc01b?skipNativeCheck=true

Geschreven door: Guido Swarts
ESG-consultant
Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email
Kroll SR favicon

Met het versturen van dit formulier geeft u toestemming aan krollsr.nl om via deze gegevens contact met u op te nemen. Wil je weten wat wij met jouw gegevens doen? Lees onze privacyverklaring