Specialist in CSRD- en ESG-verslaglegging.

Limited vs Reasonable assurance in duurzaamheidsverslaggeving

Geschreven door: Guido Swarts

Met de introductie van het voorstel voor de Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD) door de Europese Commissie (EC) staat de wereld van assurance-diensten voor duurzaamheidsinformatie voor een ingrijpende verandering. Dit voorstel legt vast dat duurzaamheidsinformatie met een limited assurance gecontroleerd moet worden door de externe accountant. Het hoofddoel hierbij is het vergroten van de betrouwbaarheid en geloofwaardigheid van duurzaamheidsverslaggeving binnen de Europese Unie (EU). Deze limited assurance wordt in de toekomst uitgebreid naar een reasonable assurance.

Limited assurance

Vanaf het jaar 2024 wordt een limited assurance verplicht voor gerapporteerde duurzaamheidsinformatie. Limited assurance is de eerste stap om de nauwkeurigheid en transparantie van duurzaamheidsverslaggeving te waarborgen. Een onafhankelijke auditor moet certificeren dat de gerapporteerde informatie in overeenstemming is met de vastgestelde normen. Bij dit niveau van zekerheid, dat minder uitgebreid is dan bij reasonable assurance, is het doel om te controleren of er geen significante fouten zijn gemaakt in de verklaring van de duurzaamheidsinformatie tijdens het rapportageproces. Daarnaast wordt gecontroleerd of deze informatie in alle belangrijke aspecten overeenstemt met de relevante rapportagestandaarden. Hierbij kan de organisatie verwachten dat de auditor het management interviewt en de methodologie van de data verzameling navraagt, controleert en keurt.

Reasonable assurance

Reasonable assurance vertegenwoordigt een hoger niveau van zekerheid in vergelijking met limited assurance. Hierbij worden uitgebreidere audits en procedures uitgevoerd om een hoog niveau van zekerheid te verkrijgen over de overeenstemming van duurzaamheidsinformatie met relevante normen. Dit resulteert in een verklaring van de auditor waarin wordt bevestigd dat, op basis van de uitgevoerde audit, de duurzaamheidsinformatie naar zijn mening correct is weergegeven. Tijdens een ‘reasonable assurance’ zal de controleur een grondigere aanpak hanteren. Dit omvat verschillende activiteiten, zoals het uitvoeren van controletesten, het beoordelen en evalueren van geïdentificeerde risico’s, het verzamelen en verifiëren van gegevens en het evalueren van de aannames en methodes die zijn toegepast bij het berekenen van de emissies. Dit kan echter wel resulteren in een groter kostenplaatje voor de organisatie aangezien de auditeur vaker, op verschillende locaties en langer te werk gaat.

De geleidelijke invoering van reasonable assurance geeft bedrijven de tijd om processen en systemen te ontwikkelen voor transparante documentatie en grondigere audits van hun duurzaamheidsrapportages onder de CSRD. Dit zal uiteindelijk zekerheid bieden over de juistheid van gerapporteerde informatie, wat bijdraagt aan een grotere transparantie en het vertrouwen van stakeholders in de duurzaamheidsinspanningen van bedrijven versterkt. De CSRD vormt daarmee een belangrijke stap in de richting van een duurzamere en transparantere bedrijfsvoering binnen de EU.

Geschreven door: Guido Swarts
ESG-consultant
Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email
Kroll SR favicon

Met het versturen van dit formulier geeft u toestemming aan krollsr.nl om via deze gegevens contact met u op te nemen. Wil je weten wat wij met jouw gegevens doen? Lees onze privacyverklaring