Specialist in CSRD- en ESG-verslaglegging.

MAAS en Kroll SR publiceren ESRS/CSRD-verslag

Geschreven door: Bob Kroll

Op maandag 15 april heeft MAAS over 2023 haar 3e editie van het CSR-verslag (Corporate Social Responsibility) gepubliceerd. Dit verslag is inhoudelijk en tekstueel samengesteld door Kroll SR en in lijn met de standaarden van de CSRD (Corporate Sustainability Reporting Directive), namelijk de ESRS (European Sustainability Reporting Standards) en van het GRI (Global Reporting Initiative).

De eerste twee edities van het CSR-verslag van MAAS waren al door Kroll SR GRI-compliant samengesteld. Voor de derde editie is daar nog eens de volledige ESRS bijgekomen! Deze CSRD-rapportagestandaarden zijn in december 2023 officieel uitgegeven en op 15 april 2024 heeft MAAS haar verslag gepubliceerd. Hiermee is MAAS een van de eerste bedrijven van Europa met een ESRS-compliant verslag, wat de CSR-koplopers rol van MAAS in de koffie- en theesector benadrukt.

Kroll SR kijkt terug op een succesvolle samenwerking met MAAS en een inhoudelijk sterk verslag. Het MAAS CSR-verslag 2023 is te zien op onze website: https://krollsr.nl/referenties/. In deze blog leest u hoe dit verslag is samengesteld.

MAAS heeft samen met Kroll SR het GRI- en ESRS-compliant verslag over 2023 in vier maanden samengesteld. In aanloop hiernaar is al tijd bespaard doordat de GRI-verslagstructuur al beschikbaar was van de 2021- en 2022-rapporten. Daarnaast waren de betrokkenen in het verslagteam van MAAS inmiddels bekend met de aanpak van Kroll SR om het verslag jaarlijks mee samen te stellen.

Toch bracht de toevoeging van de ESRS ten opzichte van het GRI extra uitdagingen met zich mee. De ESRS voegt namelijk veel nieuwe eisen toe in de vorm van kwalitatieve informatie over bestuur, het businessmodel en de materialiteitsonderwerpen op het gebied van kansen, risico’s, doelstellingen en beleidstukken. Daar kwamen in mindere mate ook nog nieuwe meetpunten bij, ten opzichte van het 2022-verslag.

De dubbele materialiteitsanalyse is op het niveau van de Miko Groep (moederbedrijf) uitgevoerd. Hierbij is de impactanalyse van MAAS uit het 2022-verslag als input gebruikt.

Het belangrijkste onderdeel van de ESRS-rapportage is de uitvoering van de dubbele materialiteitsanalyse en de uitkomsten hiervan. Met deze analyse kan vastgesteld worden welke ESG-onderwerpen (Environmental, Social, Governance) voor MAAS materialiteit zijn (ook wel, significant of zeer belangrijk).

MAAS had al eerder met Kroll SR een eigen GRI-impactanalyse uitgevoerd voor het 2022-verslag. Voor het 2023-verslag is op het niveau van de Miko Groep een dubbele materialiteitsanalyse uitgevoerd, tevens in samenwerking met Kroll SR. Hierin zijn de resultaten van de 2022-impactanalyse van MAAS in opgenomen. MAAS zelf heeft voor het 2023-verslag geen aanvullend onderzoek uitgevoerd.

De Miko Groep heeft een nieuw en eerste volwaardige dubbele materialiteitsanalyse uitgevoerd voor alle bedrijven in de groep. De impactanalyse hiervan is uitgevoerd onder de primaire stakeholders; medewerkers, klanten en leveranciers. De financiële analyse is uitgevoerd onder de directie. Met de financiële analyse zijn de kansen en risico’s per ESG-onderwerp getoetst .

MAAS heeft in het 2023-verslag de resultaten van de materialiteit van de Miko Groep omarmd en aangevuld met extra materialiteitsonderwerpen. De onderwerpen die als materialiteit zijn uitgewerkt in het MAAS 2023-verslag zijn:

 • Natuurbehoud en biodiversiteit
 • Medewerkersveiligheid, -gezondheid en -welzijn
 • Klimaatverandering
 • Ethiek en integer bestuur
 • Eerlijke prijzen en lonen
 • Energieverbruik
 • Talent- en medewerkersontwikkeling
 • Verantwoord inkopen
 • Arbeidsomstandigheden in de keten
 • Afval en vervuiling
 • Duurzaam verpakken en circulariteit
 • Ketentransparantie en -verantwoordelijkheid
 • Sociaal werkgeverschap

De onderwerpen die wel in het verslag zijn uitgewerkt, maar niet als materialiteit:

 • Gezondheid van de consument
 • Watergebruik
 • Kwaliteit en innovatie
 • Betrokkenheid lokale gemeenschappen

Aan de hand van de materialiteitsonderwerpen zijn in het MAAS 2023-verslag 1.680 ESRS-datapunten uitgewerkt. Hiervan zijn 978 datapunten uniek doordat de Minimum Disclosure Requirement (MDR) datapunten herhaaldelijk zijn uitgewerkt, per materialiteitsonderwerp. Dit is te zien in de ESRS-index van het MAAS-verslag vanaf pagina 91. Deze datapunten komen uit 85 verschillende Disclosure Requirements (DR’s) en 10 verschillende Standards

Voor het GRI zijn 332 unieke datapunten uitgewerkt uit 26 Disclosure Requirements en 26 Standards.

De kwalitatieve en kwantitatieve informatie is door Kroll SR in speciale begeleidende vragenlijsten uitgevraagd, waarbij met de gegeven antwoorden, documenten en datasets de GRI- en ESRS-hoofdstukken zijn samengesteld. Deze zijn vervolgens afgestemd met MAAS, intern meerdere keren gevalideerd en vervolgens grafisch geconsolideerd in het eindverslag.

Uiteraard is duurzaamheid en CSR een traject en ook in dit CSR-verslag van MAAS zijn inhoudelijk nog de laatste stappen te zetten. Nog niet alle datapunten hebben een volledige invulling kunnen krijgen omdat nog niet alle beleidstukken, doelstellingen, maatregelen of meetpunten binnen de organisatie aanwezig zijn. De ESRS is ook voor MAAS nieuw en pas kort bekend. Deze uitzonderingen zijn terug te vinden in de ESRS-index in het verslag.

Deze paar ontbrekende onderdelen komen bovendrijven uit een overzicht zoals dit CSR-verslag. Het zijn voor MAAS concrete aanknopingspunten om in 2024 de laatste CSR-impact inzichtelijk en beleid compleet te maken. Dit is de reflecterende kracht van de CSRD en de ESRS, zelf voor een CSR-koploper MAAS.

Het MAAS CSR-verslag 2023 is te zien op onze website: https://krollsr.nl/referenties/.

Geschreven door: Bob Kroll
ESG-consultant
Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email
Kroll SR favicon

Met het versturen van dit formulier geeft u toestemming aan krollsr.nl om via deze gegevens contact met u op te nemen. Wil je weten wat wij met jouw gegevens doen? Lees onze privacyverklaring