Specialist in CSRD- en ESG-verslaglegging.

5 tips voor het ontwikkelen van een ESG-strategie

Geschreven door: Guido Swarts

Om een effectieve ESG-strategie (Environmental, Social, and Governance) te ontwikkelen, is het essentieel om een goed gestructureerd plan te volgen dat niet alleen voldoet aan de huidige normen en verwachtingen, maar ook flexibel genoeg is om zich aan te passen aan toekomstige ontwikkelingen.

Daarnaast is het van belang dat de doelstellingen ambitieus, maar ook haalbaar en realistisch zijn. In deze blog bieden we vijf tips aan om een haalbare en organisatie specifieke ESG-aanpak op te zetten.

Tip 1: Dubbele Materialiteitsanalyse

Voor het stellen van de doelen, is het belangrijk om te weten welke ESG-onderwerpen van belang zijn voor jouw specifieke industrie en organisatie. Door het uitvoeren van een dubbele materialiteitsanalyse kijkt het bedrijf verder dan alleen de financiële aspecten van de organisatie; dit holistische perspectief helpt om de activiteiten te evalueren op basis van maatschappelijke en milieueffecten.

Zo wordt er gekeken naar de belangrijkste impact van het bedrijf op de omgeving (impactmaterialiteit), maar ook naar de impact van de omgeving op het bedrijf (financiële materialiteit). Deze aanpak zorgt ervoor dat de organisatie relevante ESG-onderwerpen behandelt waarbij de grootste impact of reductie aangepakt kan worden en de eerste stap zet om te communiceren met de stakeholders.

Begin hierbij met een stakeholderanalyse om te begrijpen wie de potentiële en belangrijke stakeholders zijn, zoals klanten, werknemers, leveranciers, getroffen gemeenschappen, of medewerkers in de waardeketen. Na het identificeren van de stakeholders, probeer te onderzoeken wat hun specifieke belangen en zorgen zijn om te bepalen welke ESG-thema’s belangrijk zijn voor de organisatie.

Gebruik vervolgens deze inzichten om een materialiteitsmatrix te ontwikkelen, waarin de prioriteit van verschillende ESG-kwesties wordt weergegeven vanuit het perspectief van de organisatie en de stakeholders.

Tip 2: Stakeholderdialoog

Hoewel de dubbele materialiteitsanalyse zorgt voor de identificatie van de belangrijkste duurzaamheidsimpact, risico’s, en kansen voor een organisatie, is er nog te weinig dialoog om effectieve oplossingen te bekijken.

Om een echt goede strategie voor duurzaamheid te maken, moeten organisaties meer doen dan alleen de meest voor de hand liggende oplossingen doorvoeren. Het is van belang om te luisteren naar wat de getroffen stakeholders van de oplossing vinden, of ze dit ook echt nodig hebben, en of de oplossing op lange termijn werkt om een duurzaam werkende bijdrage te leveren.

Verder betreft een duurzaamheidsstrategie niet alleen over het bedrijf zelf, maar beïnvloedt het ook de gehele waardeketen waarmee en waarin de organisatie werkt. Daarom is het van belang om goed samen te werken en duidelijke afspraken te maken met de leveranciers en partners. Dit helpt iedereen om samen te werken aan duurzaamheid.

Ook belangrijk, en soms vergeten, zijn de medewerkers zelf als stakeholders; praten met iedereen die een rol speelt in het bedrijf is belangrijk om de duurzaamheidsimpact binnen de organisatie zelf te reduceren. Zo heeft bijvoorbeeld een warenhuismedewerker een beter zicht op de hoeveelheid “onnodig” afval of verpakkingsmateriaal.

Door open te zijn en met de stakeholders te praten, begrijpen mensen beter wat het doel is en hoe ze kunnen helpen om deze doelen te bereiken. Dit maakt alles duidelijker en zorgt ervoor dat mensen meer betrokken en bewust zijn van duurzaamheid.

Tip 3: KPI’s

Na het identificeren en bespreken van de relevante ESG-onderwerpen, is het belangrijk om een proefversie op te zetten van de strategie. Dit kan door het vaststellen van duidelijke, meetbare key performance indicators (KPI’s).

Deze KPI’s moeten nauw aansluiten bij de bedrijfsstrategie en de materialiteitsbeoordeling, en zowel kwantitatieve als kwalitatieve doelen omvatten. Een handige manier om KPI’s te bepalen is aan de hand van duurzaamheidsrapportagestandaarden, zoals de European Sustainability Reporting Standards (ESRS) of het Global Reporting Initiative (GRI).

Veelvoorkomende KPI’s zijn bijvoorbeeld CO2-reductiedoelstellingen, diversiteitspercentages binnen het bedrijf, of een geldbijdrage aan maatschappelijke betrokkenheid. Andere voorbeelden zijn het percentage biodiversiteit, een nuldoelstelling voor corruptie en omkoping, en het aantal leveranciers dat de duurzaamheidsverklaring heeft ondertekend.

Tip 4: Werk de doelstellingen bij

Bij het vaststellen van KPI’s is het cruciaal om deze niet meteen als definitief te beschouwen en te publiceren. Het doel is niet om onrealistische en onhaalbare doelstellingen te verkondigen, maar om het realiseren van haalbare successen te bevorderen.

Aangezien de ESG-omgeving waarschijnlijk nieuw zal zijn voor de organisatie, zal de bewustwording en bijdrage in de toekomst veranderen. Bovendien zal de snelheid waarmee verschillende industrieën en organisaties hun duurzaamheidsinspanningen opvoeren, uiteenlopen. Daarom raden we het af om doelstellingen over te nemen van andere bedrijven.

Het is beter om een eigen ESG-strategie en doelstellingen te formuleren en deze regelmatig te herzien, zodat ze up-to-date blijven en aansluiten bij het tempo van uw organisatie. Een halfjaarlijkse tot jaarlijkse update zorgt ervoor dat uw strategie actueel blijft en zich kan aanpassen aan nieuwe inzichten of externe veranderingen.

Tip 5: Integreer duurzaamheid in de bedrijfscultuur

De laatste, maar zeker niet de minst belangrijke stap in het opzetten van een effectieve ESG-strategie is het integreren van duurzaamheid in de bedrijfscultuur. Dit betekent dat duurzaamheid niet een halfjaarlijks terugkomend agendapunt of project is, maar een kernonderdeel van alle bedrijfsprocessen en besluitvorming wordt. Het creëren van een cultuur waarin elk teamlid zich bewust is van en bijdraagt aan duurzaamheidsdoelstellingen, vergroot de kans op succes aanzienlijk. Voorbeelden voor cultuurintegratie zijn:

  • Opleidingen en bewustwording: Het regelmatig organiseren van opleidingen en informatiesessies over duurzaamheidsthema’s vergroot de kennis en het bewustzijn van de medewerkers.
  • Leiderschap en voorbeeldgedrag: Zorg ervoor dat het management en het bestuur binnen de organisatie duurzaamheid omarmen in hun dagelijkse werkzaamheden.
  • Beloningen en erkenning: Implementeer een systeem van beloning en erkenning voor teams of individuele medewerkers die bijdragen aan het realiseren van duurzaamheidsdoelstellingen of het initiëren van duurzame projecten.
  • Betrokkenheid en participatie: Moedig alle werknemers aan om ideeën en suggesties te doen ter verbetering van de duurzaamheidsprestaties van de organisatie. Het creëren van platforms voor medewerkersbetrokkenheid, zoals duurzaamheidscommissies of groene teams, kan hierbij helpen.
  • Integratie in de werkprocessen: Zorg ervoor dat duurzaamheidsprincipes worden geïntegreerd in alle werkprocessen, van inkoop tot productontwikkeling, marketing en verkoop. Dit vereist vaak aanpassingen in beleid, procedures en beoordelingscriteria.

Het ontwikkelen van een effectieve ESG-strategie vereist een doordachte aanpak die rekening houdt met zowel de impact van het bedrijf op de wereld als de invloed van externe factoren op het bedrijf. Door deze vijf tips te volgen, kunnen bedrijven een robuuste strategie opstellen die niet alleen bijdraagt aan een duurzamere wereld maar ook langetermijnwaarde creëert voor de organisatie en haar stakeholders.

Geschreven door: Guido Swarts
ESG-consultant
Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email
Kroll SR favicon

Met het versturen van dit formulier geeft u toestemming aan krollsr.nl om via deze gegevens contact met u op te nemen. Wil je weten wat wij met jouw gegevens doen? Lees onze privacyverklaring