Specialist in CSRD- en ESG-verslaglegging.

Vroegtijdig en vrijwillige ESRS-rapportage voor mkb’s

Geschreven door: Bob Kroll

Als het gaat over de European Sustainability Reporting Standards (ESRS), wordt er vaak gesproken over verplichte rapportage voor grote en/of beursgenoteerde bedrijven. Echter, ook middelgrote en kleine bedrijven (mkb’s) staan voor de uitdaging om hun milieu-impact te beperken en sociaal verantwoord te handelen.

Vanaf 2026 worden beursgenoteerde mkb’s verplicht een vereenvoudigde versie van de ESRS te rapporteren. Hoewel mkb’s nog niet verplicht zijn te rapporteren, kunnen ze wel al in aanraking komen met duurzaamheidsrapportage door partners en leveranciers die mogelijk wel al verplicht zijn te rapporteren. Er zijn ook bedrijven die al ver gevorderd zijn in duurzaamheid en dit graag willen delen. Daarom focust deze blog op de vrijwillige en vroegtijdige rapportage van de ESRS voor mkb’s.

Wanneer ben je een mkb onder de CSRD?

Net zoals bij het rapporteren van de jaarlijkse financiële overzichten van een bedrijf bepaalt de grote van de organisatie hoeveel informatie gerapporteerd moet worden. De ESRS-definitie heeft hierbij een definitie van een micro, klein of middelgroot bedrijf:

Een bedrijf is micro als het niet meer dan twee van de volgende drempels overschrijdt:

  • €350.000 in balanstotaal
  • €700.000 in netto-omzet
  • Meer dan 10 medewerkers

Een bedrijf is klein als het niet meer dan twee van de volgende drempels overschrijdt:

  • €4 miljoen in balanstotaal
  • €8 miljoen in netto-omzet
  • Meer dan 50 medewerkers

Een bedrijf is middelgroot als het niet meer dan twee van de volgende drempels overschrijdt:

  • €20 miljoen in balanstotaal
  • €40 miljoen in netto-omzet
  • Meer dan 250 werknemers

Bedrijven die meer dan twee van de drempels voor middelgrote bedrijven overschrijden, worden beschouwd als een groot bedrijf en zijn verplicht te rapporteren onder de CSRD. De middelgrote, kleine en microbedrijven vallen dus buiten deze reikwijdte maar worden alsnog aangemoedigd om over duurzaamheid te rapporteren.

Impact van CSRD op mkb’s

Voor mkb’s geldt alleen een vereenvoudigde rapportage onder de ESRS wanneer zij beursgenoteerd zijn. Deze bedrijven zijn pas vanaf 2026 verplicht om hun informatie te verzamelen en te rapporteren in 2027. In Nederland zijn er naar schatting een stuk of 35 beursgenoteerde midden- en kleine bedrijven.

Hierdoor zijn de meeste Nederlandse mkb’s nog niet bezig met duurzaamheidsrapportage. Daarbovenop blijkt uit een schatting van de ABN Amro dat twee derde van de mkb’ers nog niet eens weet wat de CSRD is.

Ondanks dat rapportage niet verplicht is, verwacht ABN Amro toch dat 100.000 kleine en middelgrote bedrijven te maken zullen krijgen met de CSRD. Het zal wellicht niet in de vorm zijn van een duurzaamheidsverslag, maar mkb-bedrijven zullen wel informatie over hun milieu en maatschappelijke impact moeten verzamelen.

Grote bedrijven die nu al of straks verplicht zijn, zullen bij hun toeleveranciers duurzaamheidsinformatie opvragen, en zo ook bij mkb-bedrijven. Als bedrijven deze benodigde informatie niet kunnen leveren, is het mogelijk dat ze zelfs klanten kwijt zullen raken. Aangezien een groot deel van de duurzaamheidsinformatie al verzameld moet worden, kunnen niet-verplichte mkb’s gemotiveerd worden om alsnog een duurzaamheidsrapport op te stellen door de vele voordelen.

Voordelen van vrijwillige rapportage voor kleine bedrijven

Vrijwillige rapportage volgens de ESRS biedt kleine bedrijven de kans om hun inzet voor duurzaamheid te tonen. Dit kan helpen om vertrouwen op te bouwen bij klanten, investeerders en zakelijke partners. Bovendien kan het bedrijven helpen om interne processen te verbeteren, kosten te besparen door efficiënter gebruik van middelen, en te voldoen aan de verwachtingen van de markt en de regelgevende instanties.

Door te rapporteren over duurzaamheidsinspanningen, kunnen kleine bedrijven hun verhaal op een geloofwaardige en overtuigende manier delen, wat kan leiden tot een sterkere merkperceptie en klantenbinding.

Hoe kunnen kleine bedrijven beginnen met duurzaamheidsrapportage?

Kleine bedrijven kunnen gebruik maken van het ESRS-framework als een gestructureerde manier om deze informatie te verzamelen, te analyseren en te rapporteren. Gelukkig zijn deze minder bemande bedrijven niet verplicht om uitgebreid te rapporteren zoals grote bedrijven. Hiervoor is een vereenvoudigde (draft) versie uitgebracht.

Deze standaard behandelt dezelfde duurzaamheidskwesties als de ESRS, maar is gebaseerd op de grootte en fundamentele kenmerken van ondernemingen, waardoor de ondernemingen met minder diepgang en dus ook minder onderzoek tijd kunnen rapporteren.

In tegenstelling tot de ESRS voor grote ondernemingen, waarbij zorgvuldig rekening is gehouden bij het definiëren van de vereisten, heeft deze standaard geen wettelijk gezag en is er alleen om ondernemingen buiten de CSRD een vrijwillige tool te bieden. Dit betekent echter niet dat mkb-bedrijven niet uitgebreider mogen rapporteren. Zij worden juist gemotiveerd om de ESRS voor grotere ondernemingen toe te passen, waarbij de vereenvoudigde versie als opstap gebruikt kan worden.

Het is dan ook belangrijk om geleidelijk de rapportagepraktijken te verbeteren. Het betrekken van medewerkers en stakeholders bij dit proces kan ook waardevolle inzichten en betrokkenheid opleveren, waardoor de duurzaamheidsinspanningen van het bedrijf versterkt worden.

Conclusie

De vrijwillige rapportage van de European Sustainability Reporting Standards (ESRS) of de vereenvoudigde versie biedt mkb’s een kans om zich te onderscheiden in een duurzaamheidsbewuste markt. Hoewel de rapportage niet voor iedereen verplicht is, kunnen de voordelen van transparantie in milieu- en sociale impact niet genegeerd worden. Het toepassen van de vereenvoudigde ESRS-versie stelt mkb’s in staat hun inzet voor duurzaamheid te tonen, operationele efficiëntie te verbeteren en hun merk te versterken.

Bronnen:

Download (efrag.org) de draft versie van de mkb ESRS: waaronder de definitie

Download (efrag.org) EFRAG board meeting van laatste goedkeuring

‘MKB ten onrechte nog niet bezig met CSRD’ · Accountancy Vanmorgen

deloitte-nl-sustainability-eu-tax-csrd-timeline-june-2022.pdf

Geschreven door: Bob Kroll
ESG-consultant
Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email
Kroll SR favicon

Met het versturen van dit formulier geeft u toestemming aan krollsr.nl om via deze gegevens contact met u op te nemen. Wil je weten wat wij met jouw gegevens doen? Lees onze privacyverklaring