Specialist in CSRD- en ESG-verslaglegging.

Welke ESRS data moet verzameld worden vanaf het nieuwe jaar (2024)?

Geschreven door: Guido Swarts

Met de implementatie van de Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD) en de European Sustainability Reporting Standards (ESRS) volgend jaar, worden de eerste bedrijven verplicht hun ESG-data te verzamelen over het jaar 2024, waarvan in 2025 een duurzaamheidsverslag geschreven moet worden. Het is dan ook van belang voor bedrijven om te begrijpen welke data ze moeten verzamelen om aan deze nieuwe vereisten te voldoen.

De ESRS bestaat uit tien milieu-, sociale en goed ondernemingsbestuur onderwerpen en één hoofdstuk wat algemene bedrijfsinformatie betreft. Dit laatste gaat over de bedrijfsvoering, strategie, impact, risico’s en kansen voor de organisatie. Gelukkig zijn de bedrijven niet verplicht te rapporteren over alle tien ESG-hoofdstukken. Deze worden geïdentificeerd en aangepast per bedrijf met gebruik van een materialiteitsanalyse. Een materialiteitsanalyse is een proces dat organisaties gebruiken om te identificeren en prioriteit te geven aan de onderwerpen die het meest relevant en belangrijk zijn voor hun bedrijfsvoering en stakeholders.

Milieu-impactgegevens

Een van de kerngebieden van de CSRD en ESRS is milieu-impact. Bedrijven moeten data verzamelen zodra een van de milieuhoofdstukken als materieel wordt beschouwd, zoals klimaatverandering, vervuiling, water- en marine bronnen, biodiversiteit en ecosystemen, en grondstoffengebruik en circulaire economie. Deze hoofdstukken bevatten bijvoorbeeld datapunten over de CO₂-uitstoot van broeikasgassen en equivalenten, energieverbruik, watergebruik, grondstofgebruik en de impact op biodiversiteit van de organisatie. Dit vereist een gedetailleerde registratie van operationele processen en de milieuvoetafdruk van de producten of diensten.

Sociale en werknemersgerelateerde Informatie

Bedrijven dienen ook informatie te verzamelen over sociale aspecten, waaronder de materiële onderwerpen, eigen medewerkersbestand, arbeiders in de waardeketen, getroffen gemeenschappen, en klanten en eindgebruikers. Hieronder vallen de datapunten arbeidsomstandigheden, diversiteit en inclusie, en mensenrechten. Dit omvat gegevens over werknemersaantallen, salarisstructuren, veiligheid op de werkvloer, opleidingsmogelijkheden en de manier waarop de onderneming omgaat met leveranciers en contractanten.

Goed ondernemingsbestuur

Transparantie over bestuurspraktijken is ook van belang bij duurzaam en verantwoordelijk ondernemen. Dit betreft één hoofdstuk in de ESRS onder bedrijfsgedrag. Dit betreft data over een breed scala aan praktijken en principes, waaronder ethisch handelen, naleving van wetten en voorschriften, maatschappelijk verantwoord ondernemen, en eerlijke handelspraktijken. Data moet verzameld worden over naleving van wet- en regelgeving, bestuursstructuur, ethische bedrijfsvoering, compliance en risicomanagement. Het verzamelen van deze informatie draagt bij aan het inzicht in hoe duurzaamheidsdoelen worden geïntegreerd in de bedrijfsstrategie.

Het verzamelen van deze data is geen makkelijke taak. De eerste stap voor de organisatie is het vaststellen van welke onderwerpen materieel en dus van toepassing zijn voor het CSRD-rapport. Vervolgens moet de organisatie een cultuuromslag ondergaan waarbij het verzamelen en opslaan van duurzaamheidsinformatie een integraal onderdeel wordt van alle bedrijfsactiviteiten. Echter, de voordelen zijn aanzienlijk. Bedrijven die zich aanpassen aan deze nieuwe rapportage-eisen zullen niet alleen voldoen aan wettelijke verplichtingen, maar zich ook positioneren als voorlopers in de transitie naar een duurzamere toekomst.

Geschreven door: Guido Swarts
ESG-consultant
Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email
Kroll SR favicon

Met het versturen van dit formulier geeft u toestemming aan krollsr.nl om via deze gegevens contact met u op te nemen. Wil je weten wat wij met jouw gegevens doen? Lees onze privacyverklaring